تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نمونه سوال تستی حقوق مدنی 3

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.www.persianlaw.tk

 

 

.کدام گزینه در رابطه با عقد لازم غلط است


1/عقد لازم با فوت .جنون.یا سفاهت هیچ یک از طرفین از بین نمی رود


2/ عقد لازم عقدی است که حدوثا وبقاعا نیازمند اراده دو طرف است


3/طرفین می توانند به واسطه اقاله عقدلازم را برهم بزنند


4/اگر عقد لازم ضمن عقد جایز شرط شود. تبدیل به عقد جایز نمی شود


2.عقد از جهت مو رد معامله به کدام یک از دسته هاس ذیل تقسیم می شود


1/عقد معوض و عقد غیر معوض


2/ عقد معلق وعقد منجز


3/ عقد لازم و خیاری


4/ عقد لازم و جایز


3.کدام یک از عقود زیر تشر یفاتی است


1/ بیع مال کلی فی الذمه


2/ بیع اموال غیر منقول


3/ بیع عین معین


4/ بیع اموال منقول


4.شخصی از یک مغازه عتیقه فروشی ظرفی را به تصور اینکه قدیمی است می خرد حال اینکه معلوم می شود که ظرف چند سال پیش درست شده است تاثیر اشتباه خریدار باعث چه چیزی میشود


1/مو جب بطلان معمله میشود


2/اشتباه مزبور تاثیری در صحت عقد نداشته وفقط به مشتری حق فسخ معامله رامیدهد


3/اشتباه مزبور موجب عدم نفوذ معامله شده وتنها با اعلام رضایت مشتری نافذخواهد بود


4/اشتباه مزبور هیچ تاثیری در صحت عقد ندارد


5.کدام نظریه در مورد زمان و مکان تشکیل عقد با سیستم حقوقی ایران مطابقت بیشتری می کند


1/نظریه ارسال


2/ نظریه وصول


3/ نظریه اطلاع


4/ نظریهاعلام


6.اگرشخصی بدون انکه عملی از ناحیه دیگری انجام شود از او بترسد و به همین جهت مبادرت به انجام معامله ای کند ان معا مله؟


1/به دلیل فقدان قصد باطل خواهد بود


2/به دلیل فقدان رضا غیر نافظ خواهد بود


3/معامله صحیح بوده! اما اگر در اثر ترس معامله کرده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت


7/ قدرت بر تسلیم مورد معامله در کدام مورد شرط صحت معامله است؟


1/ در زمان انعقاد قرارداد


2/ در زمان اجرای قرارداد


3/ در زمان تشکیل تعهد


4/ زمان اجرای قرارداد و در زمان انعقاد قرارداد


8.کدام گزینه صحیح است؟ عزیزم


1/ اگر مورد معامله از اموال قیمی باشد! حتما باید به صورت عین معین مورد معامله قرار گیرد


2/ مورد معامله وقتی مثلی است که اشتباه و نظایر ان فراوان یافت شود


3/ لازم نیست که مورد معامله به هنگام تشکیل عقد برای طرفین معلوم باشد  و کافی است بعد از معامله قابل معلوم  شدن باشد


4/هر گاه مورد معامله به صورت کلی فی الذمه یا کلی درمعین معامله شود تردید در افراد ان کلی  ها به صحت عقد خدشه وارد می کند


9.هر گاه در وجود قصد انشاء ونیز تمیزطرف معامله تردید شود حکم معامله چیست؟


1/با توجه به اصل صحت معامله صحیح است


2/معامله باطل است


3/معامله غیر نافذ است


4/ باتوجه به اصل لزوم قراردادها معامله صحیح است


10. هر گاه طرفین معامله کلمات و الفاضی را برای بیان ماهیت معامله یا شرط دیگر عقد بکار برند از ان کلمات و الفاظ چه معنایی را باید استنباط نمود؟


1/معنای عقلی و منطقی


2/معنای قانونی


3/معنای عرفی


4/معنای ادبی و لغوی


11. کدام یک از اشخاص زیر قائم مقام متعاملین محسوب نمی گردند؟


1/وراث قانونی


2/موصی له


3/منتقل الیه


4/ولی قهری


12.کدام گزینه درمورد منافع فوت شده(عدم النفع) صحیح نیست؟


1/بر اساس ماده515 قانون ایین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست


2طبق ماده 9 قانون ایین دادرسی کیفری  منافع ممکن الحصولی که در اثر ارتکاب جرم < مدعی خصوصی از ان محروم شده قابل مطالبه است


3/ماده728 قانون ایین دادرسی مدنی سابق. عدم النفع را قابل مطالبه دانسته است


4/ در حال حاضر با توجه به مواد قانونی موجود  عددم النفع قابل مطالبه است


13.تعهد به نفع شخص ثالث را با توجه به قواعد موجود در ایران چگونه می توان تحلیل کرد؟


1/ طرف معامله  عقد را به صورت فضولی به سود شخص ثالث منعقد می سازد و پس از معامله  هر گاه ثالث  این معامله را تنفیذ کند عقد بین ثالث و طرف  دیگر معا مله کامل میشود


2/تعهد ابتدا به سود طرفی به وجود  می اید که می خواهد ثالث از ان سود ببرد  واین شخص بعدا" انتقال این تعهد را به ثالث پیشنهاد می کند و با موافقت او قرارداد جدیدی منعقد می شود


3/ بر اثر قرارداد نو عی تعهد به سود ثالث به وجود می اید که به مرحله فعلیت کامل نرسیده   که با قبول شخص ثالث فعلیت پیدا می کند و مورد تعهد داخل در اموال او قرار می گیرد


4/ طرفین با انعقاد قرارداد بدون انکه نمیاز به اراده ثالث باشد مستقیما" حقی بر او جعل می کنند


14.اگر در ضمن عقدی شرط نا مشروعی قید شود یا عملی که انجام ان غیر ممکن  است چه تاثیری بر عقد دارد؟


1/موجب بطلان عقد است


2/ موجب عدم نفوذ معامله است


3/ تاثیری بر صحت عقد ندارد وتنها در صورتی که مشروط له جاهل به وضعیت شرط باشد  حق فشخ معامله را دارد


4/ هیچگونه تاثیری بر صحت عقد ندارد و حق فسخی هم ایجاد نمی کند


15. هر گاه در فروش عین خارجی شرط  شود که خریدار  نتواند  مبیع را به دیگری انتقال دهد وضعیت عقد وشرط چگونه است؟


1/ عقد وشرط هر دو معتبر خواهد بود


2/عقد و شرط  هر دو باطل است


3/عقد صحیح اما شرط باطل است


4/ عقد صحیح اما شرط غیر نافذ است
طبقه بندی: سوالات و آزمون های حقوقی (ورودی کانون وکلا -کارشناسی ارشد و...)، 

تاریخ : دوشنبه 10 فروردین 1388 | 10:32 ق.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نقش اماره قضایی در عدالت قضایی
مباحث کاربردی -اجرای مهریه و چک در اداره ثبت
نمونه سوال اختبار -حقوق تجارت-ورشکستگی
نمونه سوال اختبار -حقوق مدنی-اجاره
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.