تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - زندگی نامه استاد محترم دکتر سید حسین صفایی

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

زندگی نامه استاد محترم دکتر سید حسین صفایی

اخذ مدرك دیپلم ادبى در سال ۱۳۳۰.
- اخذ مدرك لیسانس منقول از دانشكده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۳۲.
- اخذ مدرك لیسانس حقوق قضایى از دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ۱۳۳۷.
- اخذ مدرك دكتراى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق دانشگاه پاریس، ۱۳۴۴.
- دیپلم آكادمى حقوق بین الملل لاهه، ۱۳۵۴.
- گواهى تخصصى دوره حقوق انگلیس از دانشگاه كمبریج.
- دیپلم حقوق تطبیقى از دانشكده بین المللى آموزش حقوق تطبیقى استراسبورگ فرانسه ۴۳-۱۳۴۲.
- دستیار استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاریس، ۱۳۴۴.
- استادیار دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ۴۷-۱۳۴۴.
- دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ۵۲-۱۳۴۷.
- استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۲ به بعد.
- عضو آكادمى بین المللى حقوق تطبیقى.
- عضو انجمن حقوق تطبیقى فرانسه.
- عضو انجمن بین المللى حقوق مؤلف.
- معاون دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ۵۱-۱۳۴۸.
- معاون مؤسسه حقوق تطبیقى دانشگاه تهران، ۵۸-۱۳۵۴.
- رئیس دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ۷۱-۱۳۶۷.
- رئیس مؤسسه حقوق تطبیقى دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۷۴.
- عضو فرهنگستان علوم از سال ۱۳۷۱ تاكنون.
- دریافت نشان درجه دو دانش از رئیس جمهور ۱۳۸۳.
تألیف مقالات علمى متعدد و تألیف و ترجمه كتابهاى:
۱- حقوق مدنى (۲ جلد) ۲- مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنى
۳- نهادهاى اساسى حقوق ایالات متحده آمریكا (ترجمه)
۴- حقوق ایالات متحده آمریكا (ترجمه)
۵- نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر (ترجمه و مشترك)
۶- حقوق خانواده (۲ جلد و مشترك)
۷- مباحثى از حقوق بین الملل خصوصى
۸- حقوق مدنى (مشترك)
۹- حقوق بین الملل و داورى هاى بین المللى
۱۰- مختصر حقوق خانواده (مشترك)
۱۱- درآمدى بر حقوق تطبیقى و دو نظام بزرگ حقوقى معاصر (ترجمه)
۱۲- دوره مقدماتى حقوق مدنى (۲ جلد)
۱۳- بررسى تطبیقى حقوق خانواده (مشترك)
۱۴- حقوق بیع بین المللى (مشترك)


از حقوقدانان شاخص، سرشناس و قدیمى دانشكده حقوق دانشگاه تهران است كه تعدد آثار تألیفى و ترجمه اى متعدد او نشان از سختكوشى و تلاش مستمر او در عرصه حقوق مدنى، حقوق بین الملل و حقوق خصوصى دارد.
سیدحسین صفایى متولد ۱۳۱۲ در قزوین است. در حوزه علمیه قزوین به تحصیل علوم دینى مى پردازد و به صورت متفرقه هم دیپلم ادبى مى گیرد. بعد از اخذ دیپلم در رشته منقول در دانشكده منقول و معقول (الهیات) دانشگاه تهران تحصیلات كارشناسى را مى گذراند و از محضر اساتیدى چون ذوالمجدین و فروزانفر بهره مند مى شود؛ استادانى كه از نظر مقام علمى داراى شهرت فراوان بوده اند. او همچنین در كلاسهاى درس دكتر حمیدى شیرازى شاعر معاصر حضور پیدا مى كند. در سال ۱۳۳۲ فارغ التحصیل مى شود و از آنجا كه در زمان حضور در حوزه علمیه با مباحث حقوق اسلامى و در دانشكده الهیات با مباحث فقهى آشنا شده بود راغب مى شود تا در رشته حقوق قضایى هم لیسانس بگیرد. به خاطر آشنایى او به مبانى فقهى، شاگرد اول هم مى شود و مطابق قانون این امكان را مى یابد تا براى ادامه تحصیل به خارج برود.
با این حال مدتى در مقطع دكتراى حقوق هم به تحصیل مى پردازد، ولى با فراهم آمدن مقدمات سفر، تحصیل در دانشكده حقوق دانشگاه پاریس را برمى گزیند.
برخى از استادان او در دانشگاه تهران استاد محمود شهابى، استاد سنگلجى و دكتر سیدحسن امامى بوده اند كه هریك از آنها در دوره خود استادانى نامدار و متبحر بوده اند.
از آنجا كه تشخیص داده فرانسه براى تحصیلات حقوقى جاى مناسبى است و از حقوق فرانسه هم در حقوق ایران به وفور بهره گرفته شده، لذا ادامه تحصیل در پاریس را ارجح مى داند. تز دكترایش را هم در زمینه حقوق اسلام و كشورهاى اسلامى مى نویسد و برنده جایزه علمى (لورآ) در رشته خود مى شود.
حمایت از محجورین در حقوق اسلام و كشورهاى اسلامى عنوان دقیق تز او بوده است. افراد صغیر، مجنون و سفیه را محجور مى نامند و صفایى با مطالعاتى كه در حقوق اسلام و مبانى فقهى مذاهب اسلامى انجام مى دهد بررسى خود را ارائه مى كند. او متوجه مى شود كه در حقوق اسلامى به مصلحت شخص محجور توجه مى شود و در ضمن در معاملات با محجورین محدودیت هایى هم در نظر گرفته مى شود. در حالى كه از قرن هجدهم به بعد است كه در اروپا توجه به مصلحت محجور لحاظ مى شود چرا كه تا قبل از این دوره در اروپا مصلحت خانواده مورد توجه بوده و مصلحت شخص محجور در اولویت دوم بوده است.
«در اسلام، اموال محجور متعلق به او مى باشد و تمام تدابیرى هم كه به كار گرفته مى شود براى این است كه مصلحت محجور در نظر گرفته شود و از این نظر حقوق اسلام پیشرو بوده است و غربى ها دیرتر به این تفكر رسیده اند.»
در دوره هاى تخصصى متعددى شركت كرده و با نظام هاى حقوقى كشورهاى آلمان، فرانسه، آمریكا و انگلیس آشنا مى شود و در اسپانیا هم یك دوره حقوق خانواده تطبیقى را مى گذراند.
در تز دكترایش مى كوشد حقوق كشورهاى ایران، مصر، سوریه، تونس و مراكش را مطالعه كند و تفاوت هاى جزیى آنها را بیان كند.
« حقوق ما از فقه امامى، حقوق مصر از فقه حنفى و حقوق تونس و مراكش هم از فقه مالكى تأثیر پذیرفته اند و من سعى كردم تفاوت هاى جزیى این دیدگاه ها را بیان كنم.»
استاد راهنماى او پروفسور «رونه داوید» استاد معروف حقوق تطبیقى بوده كه بعدها كتابى هم از استادش به فارسى ترجمه مى كند و در دانشگاه پاریس مدتى به عنوان دستیار پروفسور داوید كسب تجربه مى كند. بعد از بازگشت به ایران در دانشكده حقوق و علوم سیاسى به سال ۱۳۴۴ با رتبه استادیارى به عضویت هیأت علمى دانشگاه تهران درمى آید و در نهایت در سال ۱۳۸۳ با رتبه استادى بازنشسته مى شود. او كه به مدت یك دهه ریاست مؤسسه حقوق تطبیقى دانشگاه تهران را به عهده داشته و در سالهاى ۵۸-۱۳۵۴ معاون مؤسسه بوده، تا مهرماه امسال كار در مؤسسه را ادامه مى دهد. از جمله آثار جدیدى كه او هم نقش داشته تا تألیف شده و به چاپ برسند كتاب هاى «حقوق بیع بین المللى» و «بررسى تطبیقى حقوق خانواده» است.
او از سال ۱۳۵۳ تاكنون وكیل پایه دادگسترى بوده و در سالهاى ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ سرپرست بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوقى بین المللى در لاهه بوده و همكارى در پرونده هاى مطروحه در دیوان دعاوى ایران - ایالات متحده داشته و همچنین به عنوان مشاور حقوقى خصوصاً در پرونده هاى بین المللى با وزارتخانه هاى نفت و دفاع و سازمان صنایع دفاعى (ساصد) و دانشگاه علوم پزشكى تهران همكارى داشته است.
از سال ۱۳۷۱ به بعد هم عضو كمیته علوم انسانى فرهنگستان علوم بوده و در زمینه حقوق، آموزش حقوق و تحول حقوق از دوره مشروطه تاكنون سخنرانى هایى داشته است.


صفایى معتقد است باید از تجربه هاى كشورهاى دیگر كه در زمینه حقوق كار، حقوق مالكیت فكرى و مسؤولیت مدنى پیشرو هستند بهره مند گردیم و در این میان حقوق تطبیقى مى تواند سازو كارى براى استفاده از تجارب دیگران باشد.
رئیس دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران در سالهاى ۷۱ - ۱۳۶۷ معتقد است كه در كلاس درس سعى كرده مشاركت دانشجویان را جلب كند و متكلم وحده نباشد. گفت و شنود با دانشجویان را یكى از راههاى جلب مشاركت آنها مى داند. در كتاب حقوق بیع بین المللى كه كتاب مورد علاقه او مى باشد مباحث «كنوانسیون بیع بین المللى» مطرح شده و با حقوق ایران مقایسه مى شود و كنوانسیونى كه در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسیده و تاكنون تأیید ۱۶۰ كشور را با خود دارد و ایران نیز باید تصمیم گیرى كند كه به این كنوانسیون كه به طور غیررسمى زمینه را براى پیوستن كشور به سازمان تجارت جهانى فراهم مى كند، بپیوندد یا خیر.
مى گوید: «ما به این نتیجه رسیدیم كه اگر كشور ما به این كنوانسیون ملحق شود تعارض و اختلاف اساسى با حقوق ما پیش نخواهد آمد و حتى الحاق ما مى تواند باعث تسهیل روابط و تجارت بین المللى ایران را فراهم آورد.»
صفایى دروس حقوق بین الملل خصوصى، حقوق تطبیقى، حقوق مدنى و داورى هاى بین المللى را در دانشگاه تهران تدریس كرده است.
برخى از عناوین مقالات او عبارتند از:
۱- تولید مثل مصنوعى با كمك پزشكى و انتقال جنین در حقوق ایران و فرانسه.
۲- بررسى حقوق مؤلف و نارسایى هاى آن در ایران.
۳ - حقوق مؤلف و الزام به اجراى تعهد.
۴- حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانى حقوق بشر.
۵ - مسؤولیت بین المللى دولت در نتیجه اعمال فرد.
۶ - مسؤولیت مدنى ناشى از فعل زیان آور صغیر و مجنون.
۷ - حقوق حاكم بر ماهیت دعوى در داورى هاى بین المللى.
۸ - اهمیت حقوق تطبیقى در آموزش حقوق.
۹- مسؤولیت سازندگان و فروشندگان كالاهاى معیوب.
۱۰ - مالكیت ادبى و هنرى و بررسى قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان.
سیدحسین صفایى نگاهى خوشبینانه به زندگى دارد و آن را موهبتى الهى مى داند. او معتقد است كه جامعه باید براساس ضوابط حقوقى اداره بشود. «جامعه اى سعادتمند مى شود كه تابع معیارها و قواعد حقوقى باشد و قواعد حقوقى را رعایت كند، اما میزان پیروى از قانون بستگى به فرهنگ كشورها دارد. در برخى كشورها مردم بیشتر مقیدند و در برخى كشورها اینگونه نیست.»
او علت پیشرفت كشورهاى توسعه یافته را در تقید به قانون مى داند و معتقد است كه قوانین باید منطبق با «نیازهاى جامعه» باشند و متخلفان هم مجازات شوند وگرنه تبعیت از قانون آنچنان كه باید و شاید رواج پیدا نمى كند. در مجموع او معتقد است همه مسؤولان و مردم باید تلاش كنند تا قانون در مملكت ما تثبیت و تقویت شود.

دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 10:01 ب.ظ

نظرات

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت