تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نمونه سوال مدنی 3

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

نمونه سوال مدنی 3

پرسشها:

1.طی قولنامه ای مالک تعهد داده است خانه خود را در 22/10/89 به شخص دیگری(متعهد له)بفروشد:

الف-اگر مالک از فروش خانه امتناع کند چه حقوقی برای متعهدله وجود دارد؟(2 نمره)

پاسخ:در جلسات متعددی به این موضوع پرداختیم که اگر تعهد به ترک فعل باشید یا فعل منفی و... مانند همین مورد ابتدا فرد الزام می شود و در این مورد بخصوص نیز ابتدا الزام می شود و اگر چنین نکرد اجبار می شود در جلسه 20/9/89 بیش از 5 مثال در این زمینه گفته شد(مراجعه کنید به جزوه دشتنوشت خود)رارداد را امضا می کند.الحاکم ولی ال حال چنانچه حکم صادر شد و فرد حاضر به انتقال نشد حاکم از سوی وی قرارداد امضاء می شود.الحاکم ولی الممتنع.

ب-اگر مالک پیش از رسیدن موعد ،خانه خود را به شخص ثالثی بفروشد وضعیت قرارداد آنها را توضیح دهید . (2 نمره)

پاسخ: متن جزوه«....اثری كه قولنامه دارد تنها یك تعهد است فرض كنید كه فردی ضمن قرارداد متعهد می شود كه خانه خود را در 3ماه آینده به طرف دیگر قرارداد منتقل نماید. اگر در همین مثال متعهد 2 ماه بعد خانه خود را به دیگری منتقل نماید چه اثری بر قرارداد وی با دیگری مترتب است؟ دو نظر وجود دارد:

گروهی معتقدند كه قرارداد باید غیرنافذ باشد. زیرا وقتی قولنامه های بسته می شود برای فرد طرف معامله حق عینی در ملك ایجاد می شود(مثل حق مرتهن در عین مرهونه) از آنجاییكه معامله دوم معارض با این حق است، غیرنافذ است.

در برابر گروهی اعتقاد دارند كه چنین قراردادی عدول از تعهد محسوب می شود و تنها برای متعهد له حق فسخ قرارداد و دریافت بوجود می آید .لذا چنین قراردادی صحیح است. (صفحه 102 جزوه مدنی 3)

2.ضمن توضیح مفاد ماده 270 ق.م ایرادات وارد بر آنرا توضیح دهید. (4 نمره)

پاسخ:در جلسه آخر مفهوم ماده را بیان نمودیم و تعارض ظاهری آنرا با ماده 314 قانون مدنی توضیح دادیم وبیان شد که واژه «یا» که در متن قانون است باید حذف شود. لذا، اصل بر این است كه فرد نمی تواند آن مال را مسترد نماید مگر آنكه اثبات نماید كه 1- مال غیر بوده است و ثانیاً 2- با مجوز قانونی در یك او بوده است و3- اذن در تأدیه نداشته است.(صفحه 117 جزوه+توضیحاتی که در جلسه آخر، حاشیه آن در جزوه نوشته شد)

3.حقوقدانان معتقدند که تمامی اقسام اشتباه نسبت به موضوع قرارداد را باید مشمول ضمانت اجرای یکسانی قرارداد مثلاًفرقی نمی کند که آیا خود خریدار اشتباه کرده یا فروشنده وی را فریب داده است،اما بنظر ما این طرز تفکر صحیح نیست. انواع اشتباه و ضمانت اجراهای آنرا که به نوعی اصلاح این طرز تفکر است را توضیح دهید.(4 نمره)

پاسخ:برای سهولت در پاسخ دهی 3 خط راجع به سوال توضیح داده شد که با موارد مشابه اشتباه گرفته نشود لذا بخشهایی از جزوه را مجدداً می نویسیم:«....به نظر حقوقدانان ، قانون همه این موارد(جاییكه فرد خود اشتباه كرده یا او را به اشتباه انداخته اند ) را زیر مجموعه مواد 200و 199 ق م قرار داده است و بر همه این معاملات حکم به بطلان داده است .. ولی به نظر میرسد نباید ضمانت اجرای همه این معاملات را یکی دانست برای اثبات این ادعا ما باید اشتباهات را دسته بندی کنیم :

1- در جایی که هر دو طرف معامله به دلیل ویژگی جسم دچار اشتباه می شوند . که این قرارداد باطل بوده است . زیرا این اشتباه عموماً از سوی هر انسان متعارف صورت می پذیرد.

2- در جایی که عملیات طرف قرارداد موجب اشتباه شود .

شما یک کالای را پیدا می کنید و فکر می کنید که این عتیقه است اما در مراجعه به عتیقه فروشی با رفتار عتیقه فروش در مورد ان شئ تعقیر عقیده می دهید . و این مکر عتیقه فروش نیز موجب اشتباه خریدار وموجب بطلان معامله می شود .

3- اشتباه در جایی موجب بطلان میشود که طرف قرارداد به موضوع قرارداد آگاه بوده یا می بایست آگاه می بود سکوت کرده و این سکوت مخالف معیارهای بازرگانی و متعارف است .

مثال: وقتی شخصی به عتیقه فروشی می رود مطمئناً به قصد خرید عتیقه رفته و اگر جنس دیگری به او بفرو شند این معامله باطل است .

4- اشتباه کننده خود تقصیر کرده باشد

به نظر ما اگر اشتباه او خارج از رفتار یک انسان متعارف باشد مقبول نیست . مثلا – فرد به نمایندگی پراید برای خرید بنز برود اگر پرایدی بخرد بعنوان بنز اشتباه وی قابل اعتنا نیست یا اشتباه وی به نحوی باشد كه هیچ فرد متعارفی چنین اشتباهی را مرتكب نمی شده است.

5- جایی که فرد ضمان ناشی از اشتباه را قبول کرده باشد .مثلاً در قرارداد شرط كرده باشد كه این ساعت طلا را می خرم حتی اگر طلا هم نباشد.در اینجا در اصل فرد بر بی اهمیت بودن جنس موضوع قرارداد تاكید می ورزد.در اینجا نیز اشتباه قابل قبول نیست . »(مراجعه شود به صفحه های50 و 51 جزوه)

پرونده:

طی قراردادی شرکت الف 300 تن مواد اولیه به شرکت ب فروخته وثمن آنرا نیز دریافت کرده است و آن شرکت متعهد است که در 22/10/89 مواد اولیه را تحویل دهد.شرکت ب نیز براساس شرط ضمن این قرارداد تعهد نموده است کالاهای تولیدی خود را به مدت یکسال به با تخفیف 10% به شرکت الف بفروشد.

با استدلال و استناد به قانون وطرح فروض و نظریات محتلف حقوقی پاسخ دهید:(هر پاسخ 2 نمره)

1.از لحاظ حقوقی به تعهد شرکت ب چه می گویند و چنانچه ب از فروش کالاها سرباز زند چه حقوقی برای الف متصور است؟

پاسخ:نام تعهد شرط فعل حقوقی است.در جلسات متعددی به این موضوع پرداختیم که اگر تعهد به ترک فعل باشید یا فعل منفی و... مانند همین مورد ابتدا فرد الزام می شود و در این مورد بخصوص نیز ابتدا الزام می شود و اگر چنین نکرد اجبار می شود.پاسخ سوال در جزوه همراه با مثالی مشابه ذکر می شود:« ضمن یك قرارداد طرفین تعهد کنند که پس از انجام قرارداد ،مشروط علیه ملک خود را به مشروط له واگذار کند . (فعل مثبت حقوقی)

239ق.م.در این ماده شرط مباشرت شده شرطی که طبق آن خود متعهد باید تعهد را انجام دهد . مثل پزشكی در زمینه قلب تخصص دارد و از او طبق شرط بخواهیم كه كلیه ما را عمل كند.

ماده 240ق.م: تخلف از شرط یک مرحله تحت عنوان اجبار و الزام متعهد به وجود می آورد . حال دو سوال پیش می اید

نخست، این مرحله الزام که بدان اشاره شد(مواد237 الی 239) مربوط به کدام یک از شروط است ؟

دوم، ایا این مرحله قابل اسقاط است یا خیر .؟

اما پاسخ به سوال اول، شرط نتیجه یا شرط صفت دو حالت دارد یا موجود هستند و یا موجود نیستند در این موارد الزام بی معناست اگر این شروط ممتنع شوند مشروط له مستقیم به سراغ فسخ می رود .لذا باید گفت، این الزام تنها برای شرط فعل به کار می رود.

در نظام قراردادی ایران قبل از مرحله فسخ همانگونه كه مشاهده نمودیم مرحله الزام وجود دارد.داریم م 222ق م به آن مرحله اشاره کرده است در نظام حقوقی ایران متعهد، ابتدا اجبار می شود و اگر این اجبار میسر نشد به سراغ فسخ قرارداد میرویم . در مورد پاسخ سوال باید گفت بنظر می رسد مرحله الزام كه در ماده 237 به بعد وجود دارد جزء قوانین تكمیلی است لذا می توان خلاف آن توافق نمود.»(مراجعه شود به صفحات99 و 100 جزوه مدنی 3)

2.آیا الف می تواند با این استدلال که قیمت مواد اولیه گران شده است از اجرای قرارداد سرباز زند؟چرا؟

پاسخ:خیری پاسخ را در جزوه با مثال مشابه می توان دید «..... فرض کنید شما با شخص دیگری قرارداد می بندید که ملک شما را بسازد و تحویل دهد در حین انجام تعهد قیمت مصالح بالا می رود به نحوی که اجرای قرارداد به سختی و به دشواری ممکن می شود . آیا می توان این شخص را به اجرای تعهد ملزم کرد ؟ یا این فرد می تواند از اجرای تعهد شانه خالی کند ؟ باید دقت داشت که حوادث غیر قابل پیش بینی هیچ خللی به اجرای قرارداد وارد نمی کنند زیرا ریسک نیز جزئی از قرارداد است . هیچ یک از طرفین نیز تضمینی نداده که طرف مقابل حتماً سود کند . »(مراجعه شود به صفحه 85 جزوه)

3.در صورتیکه الف مواد اولیه با کیفیت پایینی را به شرکت ب تسلیم کند چه حقوقی برای شرکت ب متصور است؟

پاسخ:پاسخ را در صفحه 120 جزوه بیابید:«279 ق.م: در موضوع تعهد هنگامی كه كلی باشد لازم نیست متعهد برای پرداخت تعهد فرد اعلاء تعهد را پرداخت نماید، اگر فردی تعهد كرده صد تن گندم به فرد دیگر تحویل دهد لازم نیست از بهترین نوع گندم تحویل دهد بلكه از فردی كه نه معیوب و نه فرد اعلاء ولی حد وسط باشد پرداخت نماید برائت ذمه وی حاصل می شود. اگر وی فرد معیوب را تسلیم نماید متعهدله می تواند از تحویل موضوع تعهد امتناع كند و همچنین بر او این تعهد نیست كه فرد اجلی یا اعلی موضوع تعهد را تسلیم نماید زیرا موضوع تعهد عرفاً بدون وصف یا قیدی منصرف به فرد متعارف است»(مراجعه به صفحه 120 جزوه)

4.چنانچه ب بدین علت که الف نتوانسته تعهد خود را به موقع انجام دهدطرح دعوی خسارت نماید و الف نیز بتواند بی تقصیری خود را اثبات کند دادگاه باید چه حکمی صادر نماید؟

پاسخ:خیر تنها در دوحال فرد از مسوولیت مبری است که یا فورس ماژور را اثبات نماید یا اینکه تقصیر متعهد له را به اثبات برساند زیرا فرض بر تقصیر متعهد است.« در چه زمان متعهد می تواند عذر بیاورد و عنوان کند که این خسارت قابل پرداخت نیست ایا اینکه اثبات کند عدم انجام تعهد ناشی از تقصیر وی نیست کافی است یا خیر ؟

قانون گذار به این پرسش پاسخ منفی داده صرف اثبات بی تقصیری دلیل بر معافیت متعهد بر عدم پرداخت خسارت نیست .قانون گذار فرض تقصیر را برای متعهد قراردادی در نظر گرفته است.طبق فرض تقصیر متعهد مسئول است الا اینکه اثبات کند: 1- عدم انجام تعهد ناشی از عمل متعهدله بوده

اگر متعهد ثابت نماید عدم انجام تعهد به علت عملی بوده است که منتسب به خود متعهدله می باشد. و آن عمل نیز علت تامه عدم انجام تعهد باشد . در این حالت متعهد معاف از پزداخت خسارت می باشد . مانند اینکه شخصی در مقابل دیگری متعهد شود تا ظرف یکماه ساختمان او را نقاشی کند ولی خود متعهد له در ساختمان راقفل نماید و کلیه آنرا در اختیار متعد قرار ندهد . که در این صورت عمل خود متعهدله موجب عدم انجام تعهد بوده است.و تقصیری متوجه متعهد نیست.

2 - فورس ماژور

فورس ماژور = واقعه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب خارجی که انجام تعهد را غیر ممکن می سازد . فورس ماژور : باید دارای سه ویژگی باشد اولاً 1- حادثه خارجی باشد یعنی خارج از اختیار ما باشند خواه ازعوامل درونی باشد مثل مریضی یا بیرونی مثل سیل و زلزله 2- باید غیرقابل پیش بینی باشد. 3-غیرقابل دفع و اجتناب باشد. اگر حادثه ای این ویژگی ها را داشت و باعث شد یك قرارداد اجرا نشود فرد متعهد مسئول پرداخت خسارت نیست.

مانند: اینکه یک پیمانکار در مقابل اداره راه و ترابری محلی متعهد شود تا ظرف یکسال جاده ای را جهت عبور و مرور اهالی روستایی از مسیری خاص احداث نماید . پس از بستن پیمان چنان رانشی در زمین مسیر آن حادث شود که امکان احداث جاده را غیر ممکن سازد. در این خصوص ماده 229 مقرر میدارد:«اگر متعهد بواسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطیه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود»(مراجعه شود به صفحات 84 جزوه:توضیح دانشجویانی که سر کلاس بودند «گفتار چهار» را به «2» تغییر دادند.)

موفق و پیروز باشید

نظرات

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت