تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوما علامت تجاری منتقل نمی‌گردد

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوما علامت تجاری منتقل نمی‌گردد

در ادبیات و مکاتبات تجاری، بالاخص در معاملات اماکن تجاری، اصطلاح «حقوقی صنفی» بسیار به کار می‌رود.
بدین معنا که، گاه در معامله عین یا منافع یک ملک تجاری، به طور کلی و بدون اینکه مصادیق موضوع به روشنی مشخص شود؛ گفته یا نوشته می‌شود که «کلیه حقوق صنفی نیز به خریدار منتقل شده است».
درج همین عبارت کلی در اسناد عادی یا رسمی معاملات، در مواردی که محل مورد معامله، سابقه تجاری مشهوری دارد؛ اغلب محل اختلاف و مناقشه طرفین معامله می‌شود.
موضوعی که در این رابطه، بیش از همه، موجب اختلاف شده و موضوع این نوشته نیز در این خصوص است؛ این است که خریدار ملک تجاری، مدعی می‌شود؛ نام یا علامت تجاری مورد استفاده در محل مورد معامله، جزیی از معامله بوده و به او تعلق دارد (نامی که بر تابلوی سر درب، نوشته شده یا علامتی که بر روی کالاهای ساخته شده در ملک مورد معامله، زده می‌شود.)
در حقیقت، وقتی یک مغازه یا یک کارخانه یا سهام یک موسسه یا شرکت مورد معامله قرار می‌گیرد؛ این سوال حقوقی مطرح می‌شود که آیا علامت یا نام تجاری که سابقا در آن بنگاه اقتصادی (محل موضوع معامله) مورد استفاده بوده است؛ جزئی از مورد معامله است یا خیر؟
متاسفانه، در هیچ یک از قوانین موضوعه، خصوصا در قوانین راجع به نظام صنفی یا علایم تجاری، حکمی در خصوص اینکه «آیا علامت یا نام تجاری به عنوان جزئی از حقوق صنفی و یا جزئی از حقوق کسب و پیشه، محسوب میشود یا خیر؟» وجود ندارد.
همچنین، در هیچ قانونی، تعریف و مصادیق «حقوق صنفی» مشخص نشده است.
در اصل، اصطلاح حقوق صنفی بیشتر یک اصطلاح عرفی است تا یک اصطلاح قانونی.
همانطور که گفته شد؛ در قوانین خاصی که حاکم بر موضوع است؛ پاسخ صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا باید بر اساس عمومات قانون مدنی (مواد 356 تا 359) و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالکیت صنعتی، به این سوال پاسخ داد.
با توجه به اهمیت حقوقی موضوع و روشن نبودن رویه قضایی، برآن شدم؛ رایی را که در خصوص یکی از علایم و نام‌های تجاری مشهور صادر شده و از منظر حقوقی، کم نظیر و راهگشاست؛ به قضاوت جامعه حقوقی و به منظر فعالان تجاری، بگذارم.
طبق رای دادگاه تجدیدنظر که در مقام نقض رای بدوی صادر شده است؛ به صراحت ذکر شده است که حقوق راجع به علایم و نامهای تجاری، حقوق مالی مستقلی هستند که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات قانونی خاص بوده و در معاملات اماکن تجاری، اصل بر عدم انتقال علامت یا نام تجاری است. به عبارت دیگر، درج عبارت انتقال حقوق صنفی به هنگام انتقال عین ملک یا حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه، به تنهایی، بر انتقال حقوق راجع به نام یا علامت تجاری، دلالت نمی‌کند.
قبل از آنکه متن رای آورده شود؛ تذکر چند نکته حقوقی، ضروریست:
مطابق قوانین موضوعه، خصوصا ماده30 قانون ثبت علایم مصوب 1386 و مواد1،6 و 8 کنوانسیون پاریس، مصوب 1337 اولا) علامت تجاری و نام تجاری دو مقوله حقوقی متفاوت از یکدیگرند.
نام تجاری، اسم یا عنوانی است که هویت صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز می‌کند. علامت تجاری، هر نشانی است (اعم از کلمات یا تصاویر) که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز میکند.
ثانیا) علامت تجاری فقط در صورت ثبت، حمایت قانونی می‌شود، ولی نام تجاری، بدون ثبت هم حمایت می‌شود. البته، علایم تجاری مشهور نیز بدون ثبت، حمایت قانونی می‌شوند.
ثالثا) یکی بودن نام تجاری و علامت تجاری بلامانع است، لیکن در صورت یکی شدن، حمایت مضاعف قانونی را بدنبال خواهد داشت. (مانند نام تجاری شرکت مهرام و علامت تجاری مهرام)


 


«رای دادگاه بدوی»
مرجع رسیدگی: شعبه 3 دادگاه حقوقی تهران شماره و تاریخ دادنامه: 670 - 6/9/89
در خصوص دعوی آقای .... به وكالت از آقایان اسماعیل زاد و علی محمد جعفری جابری به طرفیت آقای نادر رفتاری با وكالت آقای ... مبنی بر صدور حكم به اصلاح نام مالك و صاحب علامت تجاری كلمه رفتاری به فارسی ثبت شده به شماره 85029 مورخ 27/10/77 واقع در خیابان وحدت اسلامی و صدور حكم به ثبت علامت فوق به نام همگی صاحبان امتیازات صنفی چلوكبابی رفتاری به نام آقایان 1- «الف» 2- «ج» 3- «ر» با احتساب كلیه خسارات دادرسی به این خلاصه كه وكیل خواهانها به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی مدعی است علامت تجاری رفتاری با توجه به مشاركت موكلین در چلوكبابی رفتاری متعلق به كلیه اصحاب دعوی است اما خوانده آن را فقط به نام خود ثبت كرده است كه مخالف حقوق ناشی از مشاركت موكلین می‌باشد. لذا درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارد و در جهت اثبات ادعا به استشهادیه محلی و اسناد انتقال مالكیت مشاعی محل چلوكبابی استناد نموده است. وكیل خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی اجمالا ضمن ایراد مرور زمان و انقضای مدت سه سال از ثبت علامت متنازع فیه آن را انحصارا متعلق حق موكل دانسته و منكر انتقال علامت تجاری فوق به خواهانها شده و توضیح داده‌اند انتقال چهار دانگ مشاع از دكاكین دلالتی بر انتقال حقوق مكتسبه ناشی از نام رفتاری به خواهانها ندارد. دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مفاد دادخواست تقدیمی و توضیحات طرفین به شرح لوایح ابرازی و صورت جلسه دادرسی، آنچه كه مسلم است؛ چلوكبابی با نام رفتاری بیش از نیم قرن است كه در محل خیابان وحدت اسلامی مشغول فعالیت و ارائه خدمات به مشتریان می‌باشد و نظر به اینكه به موجب اسناد رسمی به شماره‌ 55053 مورخ 10/7/64 و شماره 49679 مورخ 18/8/73 و اسناد عادی پیوست كه مصون از ایراد و انكار و تكذیب باقی مانده، مجموعا چهاردانگ از شش دانگ سه باب دكان به انضمام حقوق سرقفلی و صنفی «چلوكبابی رفتاری» به خواهانها واگذار شده در نتیجه خواهانها در استفاده از نام رفتاری مشتركا سهیم بوده و حقوق مكتسبه ناشی از آن هم در سهم شركا قرار می‌گیرد و انحصار حق استفاده از این علامت مغایر مشاركت ایشان در اداره و تسهیم منافع رستوران مشترك است و اقدام خوانده به ثبت موخر علامت متنازع فیه طی شماره 85029 مورخ 27/10/77 به نام خود بدون در نظر گرفتن حقوق خواهانها فاقد وجهه شرعی و قانونی است و نظر به اینكه دعوی در زمان حاكمیت قانون فعلی مصوب 1386 اقامه شده كه به موجب این قانون بحث مرور زمان منتفی و دعوای ابطال مقید و محدود به زمان نشده است و از طرفی خواسته دعوا، ابطال علامت نمی‌باشد؛ بلكه اصلاح آن و درج اسامی خواهان‌ها در گواهی نامه مربوطه به لحاظ مشاركت ایشان دراستفاده از آن علامت می‌باشد. مع‌الوصف ضمن رد ایراد معنونه و نیز رد مدافعات غیرموجه و غیر موثر وكیل خوانده، دعوای خواهانها را وارد و ثابت تشخیص داده، مستندا به ماده 30 و مفهوم بند «ب» و «ز» ماده 32 از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و مواد 198 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حكم به الزام خوانده به اصلاح گواهی ثبت علامت اشاره شده و اضافه نمودن اسامی خواهان‌ها به عنوان دیگر مالكین در آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل طبق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


رئیس دادگاه– ...«رای دادگاه تجدیدنظر»


مرجع رسیدگی: شعبه12دادگاه تجدیدنظراستان تهران شماره و تاریخ دادنامه: 164- 18/2/90
آقای «ر» با وکالت آقای «الف» به طرفیت آقای«الف» و «ج» هر دو با وكالت آقایان .... نسبت به دادنامه شماره 670-6/9/89 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی كرده‌اند. به موجب دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خواندگان دایر به صدور حكم به اصلاح نام مالك و صاحب علامت تجاری كلمه «رفتاری» به فارسی ثبت شده به شماره 85029-27/10/77 و اضافه نمودن اسامی آنان به عنوان دیگر مالكین در گواهی ثبت علامت، اجمالا با این استدلال كه مجموعا چهاردانگ از ششدانگ یك باب دكان به انضمام حقوق سرقفلی و صنفی «چلوكبابی رفتاری» به تجدیدنظرخواندگان واگذار شده و چون در استفاده از نام رفتاری، مشتركا سهیم شده‌اند؛ اقدام تجدیدنظرخواه در ثبت علامت «رفتاری» مغایر با حق مكتسبه ناشی از آن می‌باشد؛ مورد پذیرش قرار گرفته و حكم به شرح خواسته صادر شده است. دادگاه، جهت انشاء رای، جهات و موارد ذیل را مورد توجه قرار می‌دهد: 1- حق ناشی از علامت تجاری یك حق مالی مستقل است و مالك علامت تجاری شخصی است كه علامت را مطابق مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و آیین‌نامه‌ اجرایی آن به ثبت رسانده است. استفاده و بهره‌برداری از علامت توسط اشخاص غیرمالك، منحصرا با موافقت مالك علامت، امكان‌پذیر می‌باشد. انتقال علامت تجاری نیز تابع مقررات فوق‌الذكر می‌باشد.2- حق ناشی از سرقفلی یک حق مالی تبعی است و به تبع مالکیت نسبت به منافع مورد اجاره برای مستاجر ایجاد می‌گردد و بدون انتقال منافع مستاجره، انتقال سرقفلی قابل تصور نمی باشد به عبارت دیگر صاحب سرقفلی لزوما مالک منافع نیز می‌باشد. 3- حقوق صنفی، حقوق و امتیازاتی است که به سبب اشتغال به شغل و حرفه خاص به دارنده آن تعلق می‌گیرد. از جمله جواز کسب که ممکن است با انتقال محل کسب، حقوق راجع به صنف از جمله جواز کسب و سایر امتیازات دیگر شغل به منتقل‌الیه واگذار شود. 4- حق ناشی از علامت تجاری، متفاوت از حق سرقفلی و حق صنفی و نیز حق مالكیت نسبت به عین ملک می‌باشد و با انتقال ملك یا سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوما علامت تجاری منتقل نمی‌گردد؛ مگر با توافق طرفین و در صورت شك، اصل بر عدم انتقال علامت تجاری است. در پرونده حاضر، تجدیدنظرخواندگان با این استدلال كه چون چهاردانگ از مالكیت عین و سرقفلی یكی از چلوكبابی های رفتاری متعلق به آنان می‌باشد؛ تجدیدنظرخواه حق ثبت علامت تجاری رفتاری را به نام خود نداشته و آنان نیز به میزان مالكیت خود در رستوران رفتاری مالك علامت تجاری رفتاری می‌باشند. اینك با بررسی محتویات و مستندات پرونده و با توجه به جهات و نكات یاد شده، به عقیده این دادگاه به صرف مالكیت تجدیدنظرخواندگان در بخشی از یكی از رستوران‌های رفتاری، حقی برای آنان راجع به علامت تجاری «رفتاری» ایجاد نمی‌كند. دلیل و مدركی هم كه مثبت واگذاری نام و علامت تجاری مورد اختلاف به نامبردگان باشد ارائه نگردیده است. مضافا به اینكه علامت مبحوث عنه، متّخذ از نام خانوادگی تجدیدنظرخواه بوده و از قدیم‌‌الایّام جدّ وی مالك چلوكبابی با نام رفتاری بوده است و اتحادیه صنف چلوكباب و چلوخورش تهران نیز در این خصوص اعلام داشته «از نظر مقررات صنفی و نیز عرف خاص حاكم بر نقل و انتقالات چلوكبابی یا چلوخورشتی ها اعم از صلح حقوق، بیع، اجاره و واگذاری سرقفلی، عرفا نقل و انتقال محل كسب ولو اینكه همراه با حقوق صنفی و سایر امتیازات باشد به منزله تعلق نام و شهرت چلوكبابی به منتقل‌الیه نبوده و نیست» بنا به مراتب مذكور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که متضمن اصلاح نام مالک علامت تجاری و اضافه شدن تجدیدنظرخواندگان به عنوان مالكین علامت تجاری رفتاری میباشد به جهت اینکه در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده است؛ نقض می‌گردد. آنگاه با توجه به جهات فوق‌الاشاره، ادعای خواهانها را غیر ثابت دانسته و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حكم به بی‌حقی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.


رئیس دادگاه – ...
مستشار دادگاه – ..


شیرزاد اسلامی - وکیل پایه یک دادگستری

نظرات

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت