تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - تعرفه جدید خدمات قضایی

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
تعرفه‌های مصوب کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ (درآمد خدمات قضایی)
ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
عنوان درآمد خدمات قضائی
تعرفه مصوب
مصوب کارگروه برای سال ۱۳۹۳
بند ۱
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد.
از ۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۲
هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.
۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۲-۱
هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.
-
از ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۳
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بند ۴
تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر
۵۰٫۰۰۰ ریال
بدون تغییر
بند ۵
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات
۵۰٫۰۰۰ ریال
۲۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۶
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ
۵٫۰۰۰ ریال
۱۰٫۰۰۰ ریال
بند ۷
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بند ۸
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بند ۹
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد
۱۰٫۰۰۰ ریال
۲۰۰٫۰۰۰ ریال
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری
۲۰٫۰۰۰ ریال
۲۰۰٫۰۰۰ ریال
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل درهر مورد
۲۰٫۰۰۰ ریال
۲۰۰٫۰۰۰ ریال
بند ۱۰
هزینه پروانه انتقال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال
پروانه وکالت درجه (۱)
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی،‌وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
پروانه وکالت درجه (۳)
۸۰۰٫۰۰۰ ریال
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها
۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۷۵۰٫۰۰۰ ریال
پروانه وکالت اتفاقی
۵۰۰٫۰۰۰ ریال
بدون تغییر
بند ۱۱
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری
شعب دیوان
۱۰۰٫۰۰۰ ریال
بدون تغییر
شعب تجدیدنظر
۲۰۰٫۰۰۰ ریال
بدون تغییر
بند ۱۲
بدون تغییر
بدون تغییر
در مرحله بدوی تا ۱۰ میلیون ریال ۲٪ مازاد بر آن ۳٪ تجدیدنظر ۴٪ فرجام‌خواهی ۵٪
بند ۱۳
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی
پنجاه هزار ریال (۵۰٫۰۰۰ ریال)
بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال
بند ۱۴
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد
یکصد هزار ریال (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت
(۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۵
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی
(۵۰٫۰۰۰) ریال
(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۶
هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور
(۵۰٫۰۰۰) ریال
(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۷
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی
(۲٫۰۰۰) ریال
(۵٫۰۰۰) ریال
بند ۱۸
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه درهر مورد
(۱۰٫۰۰۰) ریال
(۵۰٫۰۰۰) ریال
بند ۱۹
هزینه شکایات کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل
تا مبلغ یک میلیون ریال (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
(۱۵٫۰۰۰) ریال
(۵۰٫۰۰۰) ریال
نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)
(۴۰٫۰۰۰) ریال
(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
(۱۵۰٫۰۰۰) ریال
(۲۰۰٫۰۰۰) ریال
مازاد بر یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
یک در هزار
بند ۲۰
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
نسخه اول
(۵۰٫۰۰۰) ریال
(۱۰۰٫۰۰۰) ریال
نسخه‌های بعدی
(۲۰٫۰۰۰) ریال
(۵۰٫۰۰۰) ریال
بند ۲۱
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری
(۱۰۰٫۰۰۰) ریال
بدون تغییر
بند ۲۲
هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره
بدون تغییر
بدون تغییر
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری
از (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۵۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه
از (۲۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه
-
درآمد حاصل از طرح پرونده‌های غیرکیفری مالی در محاکم قضائی (علاوه بر هزینه دادرسی مصوب) موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳
۴۰٫۰۰۰ ریال
۱۰۰٫۰۰۰ ریال
درآمد خدمات قضائی شوراهای حل اختلاف
-
طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف
۱۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۵۰٫۰۰۰ ریال
-
طرح پرونده کیفری در شورای حل اختلاف
۵۰٫۰۰۰ ریال
بدون تغییرطبقه بندی: بانک قوانین، 

تاریخ : جمعه 29 فروردین 1393 | 12:20 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نقش اماره قضایی در عدالت قضایی
مباحث کاربردی -اجرای مهریه و چک در اداره ثبت
نمونه سوال اختبار -حقوق تجارت-ورشکستگی
نمونه سوال اختبار -حقوق مدنی-اجاره
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.