تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - حقوق رقابت غیر منصفانه -بخش سوم -a

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

 

2_حقوق  مالکیت فکری

 

در گذشته – تأکید قابل توجه بر ارتباط ( حقوق رقابت غیر منصفانه ) با حقوق

 

مالکیت فکری بود . این موضوع بصورت خیلی قدرتمندانه در نخستین ( و تنها )

 

قانون حقوق رقابت غیر منصفانه در سطح بین المللی تصریح شد .

 

کنوانسیون پاریس شامل حمایت در مقابل رقابت غیر منصفانه تحت حقوق مالکیت

 

صنعتی است . [1]

 

 

این امر قابل فهم است که گسترش مربوط به نقاط محدودی به خصوص حقوق مربوط

 

به علائم تجاری است .

 

این امر و  موضوع مشخص است که دراین  خصوص سر در گمی احتمالی که

 

تمام کشورهای عضو در ارتباط با حقوق رقابت غیر منصفانه ( سر در گمی "عبور

 

/450/ 84EC کردن") و حقوق مربوط به علائم تجاری وجود دارد .     

 

 هم چنین اغفال را به عنوان اصل بازرگانی تحت جنبه ای از گمراه 2005/29/EC

 

کنندگی پوشش می دهد . بنابراین – این سوال ناشی می شود از اینجا عنوان ( تفاوت)

 

حقوق رقابت غیر منصفانه و به خصوص حقوق علامت تجاری چیست .

 

ا

ین عنوان تماما اهمیت فوق العاده آنرا امروزه مشخص می کند . چرا که حقوق

 

علامت تجاری – بوسیله ( دستورالعمل اروپایی علامت تجاری ) و پیشرفت های

 

بین المللی ( تریپس ) که گرایش بیشتری به حمایت گسترده از علامت تجاری که

 

رعایت شود،  دارد . با این وجود ،  این حمایت به عنوان یک قاعده پیوند خورده در

 

موارد معینی ( حقوق علائم تجاری خاص ) مستلزم ثبت رسمی و ثانیا داشتن معنا و

 

مفهوم است .

 

 و قوانینی که در این خصوص قابل  تضمین و حمایت اند 1_ اگر حقوق رقابت غیر

 

منصفانه باید حمایتی اعطا کند که می تواند استاندارد ملی یا اروپایی حقوق علامت

 

تجاری از پایه از بین ببرد در مقابل این زمینه و سابقه مشخص است که مسئله ای

 

پیچیده و حیرت آور وجود دارد . امکان طرح دلایل خوبی برای عدم حمایت یا هر

 

اتفاقی که از این موضوع حمایت نگردد وجود دارد. حتی دلایل بهتری برای بر هم

 

نزدن توازن حساس میان آزادی رقابت ( تقلید و جعلی ) و اعطاء حقوق انحصاری

 

وجود دارد .

 

چه چیزی می تواند معیاری برای این عنوان باشد ؟

 

پرونده هایی که تحت 2 عنوان علائم تجاری و حقوق رقابت حمایت می شوند باید

 

نسبتا مستقیم باشند .در اینجا دارنده یا مالک می خواهد منافعش حفظ گردد ومراقبت

 

و حمایت تحت حقوق علامت تجاری که به عنوان قانون حافظ و پر قدرت صورت

 

گیرد . اساسا بنابر این مشکلاتی که ایجاد می شود این است که در مواردی حقوق

 

رقابت غیر منصفانه حمایت بیشتری نسبت به حقوق علامت تجاری اعطاء می کند .

 

برای مثال در جایی که علامت ثبت رسی نشده یا بافقدان معنی روبرو باشد یا در جایی که علائم مورد پذیرش واقع نشود حمایت ( در قالب رقابت غیر منصفانه ) خواهد شد

 

( در حالیکه در حقوق علائم تجاری چنین چیزی نیست . ) [2]

 

 

اگر چه در این اصل در اکثر سیستم های حقوقی که حمایت حقوق علائم تجاری را

 

پذیرفته اند اعمال می گردد . اما غالبا مانع اعمال تکمیل یا تتمیم حقوق رقابت غیر

 

منصفانه نخواهد بود .با این وجود نباید چشم پوشی کرد از اختلافی که بسیار رایج

 

است در حقوق علائم تجاری و حقوق رقابت غیر منصفانه که اهداف گوناگون حمایتی

 

دنبال می کنند که نسبتا در راههای مشابه کاملا با هم متفاوت هستند .

 

این امر به تنهایی در مفهوم احتمالی اغفال است که مفهوم آن در حقوق رقابت  دلیل

 

EJCغیر منصفانه ضرورتا همان مفهوم موجود در حقوق علائم تجاری نیست اگر چه

 

در مدل " اروپایی مصرف کننده هر دو  مبحث اعمال شده است .

 

احتمال اغفال  در رقابت غیر منصفانه براساس هدف حقوق رقابت غیر منصفانه

 

تضمین می گردد . در این چنین وضعیتهایی مبارزه با اعمال غیر منصفانه رقابت هیچ

 

حمایتی را به عنوان " حقوق اموال " اعطاء نمی کند ( به عنوان تأسیس بوسیله

 

علامت تجاری ) گسترش آنچه که مربوط به اغفال از کالاهای یکسان یا اسم یکسان

 

( طراحی یکسان ) است که باید واقعا یک ریسک اشتباه هویتی در میان شروط

 

عمومی از تخصیص تولید یک نفع خاص باشد احتمال اغفال بنابراین خیلی شبیه

 

ریسک گمراه کننده عمومی در مورد منبع کالاها است که اتفاق می افتد برای مثال

 

 1984 EC ماده 3 دستورالعمل تبلیغات گمرا ه کننده

بخش مربوط به اغفال به عنوان یک امر مشترک ما بین حقوق علائم تجاری و حقوق

 

مخالف رقابت غیر منصفانه کاملا واضح است . با این وجود یک عنوانی است که هم

 

هم چنین ضرورتا در دیگر موارد نظیر تقلید کورکورانه ( عدم تخصیص ) که مستلزم

 

تمایز میان اختراع یا طرح بوجود آمده است . که این امر به بخش خاص دیگری از

 

حقوق رقابت مربوط می شود بطور مثال این وظیفه بصورت یک مکمل عمل می کند

 

اختلافات را حل کند حقوق رقابت غیر منصفانه مکررا در حال ترقی بوده است .

 

بخصوص در جایی که حمایتی از حقوق مالکیت فکری در دسترس نبوده است اما در

 

جاهایی این اختلافات حمایتی محسوس است.

 

اگر چه اهمیت رابطه بین دو گرایش حقوقی معمولا و بیش از حد متفاوت است          

حقوق مالکیت فکری مربوط به حمایت از موقعیت های خاصی ( حقوق اموال )

 

است  در حالیکه حقوق رقابت غیر منصفانه مربوط به حمایت در مقابل رفتار خاصی

 

که ممکن است ( یا ممکن نیست ) منجربه تجاوزبه حقوق گردد ،  باشد .

 

با این وجود نشان داده شده است که این نظریه کاملا خالی از عیب نیست  اشتراکاتی

 

وجود دارد برای متقاعد کردن این نظریه که تاکنون فهمیده شده است .


4-حقوق مالکیت صنعتی یکی از دو شاخه اصلی حقوق مالکیت فکری است که بر پایه بهره برداری انحصاری از موضوع استوار گردیده است .اهداف مالکیت صنعتی گسترش ابداع و نوآوری ار طریق تامین منافع دارنده فناوری و تشویق واحدهای اقتصادی به سرمایه گذاری می باشد .                                                                                                                   

6- برای اینکه یک علامت تجاری قابل حمایت باشد باید برای ثبت آن  لزوما یک سری شرایط ماهوی و شرایط شکلی که در قانون آمده است  رعایت گردد وگرنه آن علامت قابل حمایت نخواهد بود اما در حقوق رقابت غیر منصفانه برای حمایت از علامت تجاری کاری به رعایت تشریفات شکلی قانون نیست بنابراین حمایت گسترده تر می باشد .

                                                                                                                  
طبقه بندی: مقالات حقوقی نویسنده، 

تاریخ : چهارشنبه 16 مهر 1393 | 08:22 ق.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نقش اماره قضایی در عدالت قضایی
مباحث کاربردی -اجرای مهریه و چک در اداره ثبت
نمونه سوال اختبار -حقوق تجارت-ورشکستگی
نمونه سوال اختبار -حقوق مدنی-اجاره
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.