تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نمونه سوال مدنی 3

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

الف- سروش که یک تاجر تهرانی است طی نامه ای فروش یکصد تخته فرش را به بهنام که یک تاجر اهوازی  است ایجاب می نماید بهنام پس از اطلاع از مفاد ایجاب، قبولی خودرا نوشته و به منشی خود بنام علی دستور می دهد که نامه حاوی قبولی را پست نماید علی در اثر غفلت نامه را با سه روزتاخیر پست می کتد روز بعد از قبولی بهنام از قبولی خود پشیمان شده وبه تصور اینکه علی نامه را پست کرده طی فاکسی پشیمانی وخود را به سروش اعلام می کند ودر همان روز بهنام در اثر یک سانحه رانندگی فوت می نماید.

با توجه به مساله به سوالات زیرمستندا و مستدلا پاسخ دهید

اولا-بیان کنید که معامله مذکور تحقق یافته است یا خیر؟(نظریات مختلف)

ثانیا-در فرض تحقق معامله:

1-سروش جهت اجرای تعهد خود باید فرشها را تحویل چه کسی بدهد؟

2-در صورت تلف شدن فرشها وضعیت اقاله چنین معامله ای چگونه است؟

ثالثا-در صورتی که ثابت شود سروش قبل از انجام معامله دچار جنون ادواری شده بود وضعیت معامله چگونه است؟    

 

ب-به سوالات زیر پاسخ دهید

1-شروط باطل ومفسد عقد را نام برده ویک مورد را توضیح هید؟

2-ضمن تعریف قصد ورضا، لزوم اعلام اراده در عقد در مقایسه با ایقاع رابیان کنید؟

3-شرایط مطالبه خسارت را مختصراتوضیح دهید؟

                                                                                                                   موفق باشید                                    

 

                              «استفاده از قانون مدنی بدون حاشیه نویسی آزاد است»

الف-علی بدون اجازه خودروی متعلق به رضا را طی قراردادی در برابر مبلغ صد میلیون ریال به آرش می فروشد آرش خودرو را تحویل گرفته وثمن معامله را به علی پرداخت می کند رضا شش ماه بعد، معامله را اجازه می کند آرش در این مدت ،سه ماه با خودرو کار کرده وسه ماه آنرا در پارکینگ نگهداری نموده است. با توجه به مساله به سوالات زیر مستندا ومستدلا  پاسخ دهید

۱- آیا رضا برای گرفتن ثمن باید به علی مراجعه کند یا به آرش؟

۲- بیان کنید که منافع ماشین در مدت شش ماه متعلق به چه کسی است؟(نظریات مختلف)

۳- درصورتیکه رضا معامله را رد کند وضعیت معامله و روابط اشخاص مذکور چگونه خواهد بود؟ 

۴-  با رد معامله در صورتیکه بر خودروی مذکور معاملات متعددی صورت گرفته باشد وضعیت آن معاملات چگونه خواهد بود؟

ب-در صورتی که در معامله ای شرط فعل شود ومشروط علیه از انجام شرط خودداری کند مشروط له چه اختیاراتی پیدا می کند؟

ج-ضمن تعریف قصد و رضا ،شرایط تحقق اکراه را توضیح دهید؟

د-وضعیت معاملات هر یک از اشخاص صغیر (ممیز وغیر ممیز)،سفیه ومجنون(دایمی و ادواری)را بیان کنید؟

                                                                                                                                             موفق باشید

                                                                                                                                         

  به سوالات زیر مستندا ومستدلا پاسخ دهید. استفاده از قانون مدنی بدون حاشیه نویسی بلا مانع است.

الف-سروش که مقیم آبادان است، طی نامه ای ایجاب فروش خودروی متعلق رضا را برای محمود ساکن اصفهان ارسال می نماید.محمود طی نامه دیگری قبولی خود را نوشته و خرید خودروی مذکور  را وابسته به برنده نشدن خود در قرعه کشی می نماید.سپس طی فاکسی پشیمانی خود را به سروش اعلام می کند. سروش بلا فاصله خودروی مذکور را به مرتضی و سپس به حسین و در نهایت حسین آنرا به سجاد می فروشد.سجاد خودرو  را تحویل گرفته و با آن به مدت سه ماه کار کرده سه ماه دیگر بعلت خرابی موتور در پارکینگ نگهداری می نماید.با توجه به مساله به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-   وضعیت هر یک از معاملات مذکور را شرح دهید؟

2-  در صورتی محمود در قرعه کشی برنده نشود و رضا معامله با حسین را تنفیذ کند وضعیت هر از معاملات صورت گرفته وروابط  طرفین آنها چگونه است؟

3- در صورتی که رضا خودرو را به سروش بفروشد وضعیت هر یک از معاملات چگونه خواهد بود؟

4- درصورتی که رضا معاملات صورت گرفته را رد نماید روابط حقوقی هر یک از اشخاص نامبرده چگونه خواهد بود؟

5- در صورتی که سروش وکیل رضا بوده ولی در هنگام معاملات به وکالت خود تصریح نکند تکلیف معاملات و رواط اشخاص مذکور چگونه خواهد بود؟

 

ب-ضمن معامله فروش یکباب خانه شرط می شود که خریدار نمی تواند مبیع را تملک کند بیان کنید که شرط مذکور چه نوع شرطی است؟ وضعیت هر از عقد و شرط را توضیح دید.

 

ج-مواد 65و218 قانون مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص معامله به قصد فرار از دین شرح داده وارتباط آنها را بنویسید.

 

موفق باشید


                     

                           «استفاده از قانون مدنی بدون حاشیه نویسی آزاد است»

     الف- رضا تاجر شیرازی، یکی از طلبکاران  تاجر آبادانی بنام علی است و از بدهکار خود چکی با سررسید معین در اختیار دارد،با ارسال نامه ای،او را تهدید می کند که چنانچه یکی از املاک  خود(علی) را به وی نفروشد چک مذکور را به اجرا  گذاشته و ملک مورد اشاره را توقیف می نماید علی در اثر تهدید مذکور قبولی خود را طی نامه ای اعلام کرده و نامه را تحویل دوست خود بنام حامد می دهد تا آن را پست نماید نامه مذکور به همراه سایر مدارک حامد مفقود شده وهیچ وقت به اداره پست نمی رسد.با توجه به مساله به سولات زیر مستندا و مستدلا پاسخ دهید.

   1-آیا بین طرفین معامله ای واقع شده است یا خیر؟

   2-در صورت تحقق معامله:

اولا:از نظر حقوقی معامله مذکور چه وضعیتی دارد؟

ثانیا:در صورت تحقق اکراه، با فوت علی وضعیت معامله چگونه خواهد بود؟

   ب- محمود بدون اجازه، خودروی متعلق به حسین را به قیمت ده میلیون تومان به سروش می فروشد و مبیع را تحویل اصیل می دهد خودروی مذکور به مدت دو ماه نزد خریدار می ماند متعاقب آن  موضوع معاملات متعددی قرار می گیرید. بیان کنید:

 اولا:در صورت رد معامله روابط هر یک از اصیل ،غیر و فضول را بیان کنید.

ثانیا:در صورتی که محمود وکیل حسین بوده اما در حین معامله به وکالت خود تصریح نکند روابط هر یک اشخاص مذکور در مساله چگونه خواهد بود؟(نظرات مختلف)

    ج-در صورتی که در شرط ضمن عقد از شرط فعل باشد و مشروط علیه از انجام شرط امتناع کند وضعیت معامله و شرط ضمن آن چگونه خواهد بود؟

   د- مواد355و 384 قانون مدنی را توضیح داده ومقایسه نمایید.

                                                                                                         موفق باشید
طبقه بندی: امور تدریس و دانشگاه، 

تاریخ : جمعه 16 آبان 1393 | 12:54 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نقش اماره قضایی در عدالت قضایی
مباحث کاربردی -اجرای مهریه و چک در اداره ثبت
نمونه سوال اختبار -حقوق تجارت-ورشکستگی
نمونه سوال اختبار -حقوق مدنی-اجاره
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.