تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق مصرف کننده

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق مصرف کننده

3_ حقوق( قراردادی) مصرف کننده

 

در سالهای اخیر تلاشهای سختی حمل شد بر حقوق رقابت غیر منصفانه در زمینه

 

حقوق حمایت از مصرف کننده و معیار اصلی تلقی شد بعنوان تأثیر بر منافع مشتری

 

. درواقع حمایت از مصرف کننده یکی از مهم ترین موضوعاتی حقوق جدید رقابت

 

غیر منصفانه است . اما در یک راه حل مشابه به عنوان بحث اصلی تحت حقوق

 

مسئولیت مدنی خیلی محدود ومضیق است . مفهوم " مشتری تحت تأثیر واقع شده "

 

مفهوم خیلی گسترده است . هیچ حمایتی از مشتری در رابطه با بخشی از حقوق

 

رقابت غیر منصفانه انجام نمی گیرد حقوق قراردادها و مسئولیت ناشی از تولید برای

 

مثال دارای قواعد خودشان هستند حتی اگر مربوط به مشتری باشد و ما حمایت

 

مشتری را در این خصوص بپذیریم . [1]

 

 

به خصوص اینکه حقوق قراردادها  می تواند قوانین را در رقابت غیر منصفانه

 

تکمیل یا ضمیمه کند و( بر عکس ) اما نمی تواند جایگزین آنها باشد . این امرآشکار

 

است برای تاجری که هیچ رابطه ی قراردادی با رقیب خود ندارد .

 

با این وجود هم چنین برای مشتری حقیقت است حتی در مواردی که تبلیغات گمراه

 

کننده در رابطه خصوصی حقوق قراردادها باشد . که توجه به آن متفاوت است .

 

حقوق قراردادها در رابطه با روابط خاص دو ( یا چند ) نفراست .

 

مطابق این روابط ( گمراه کنندگی ) تبلیغات صرفا تا کنون اظهارات گمراه کننده ای

 

است که بر انعقاد قرارداد خاص تأثیری گذارد . اظهارات گمراه کننده دیگر خارج از

 

حیطه حقوق قراردادها بوده و نمیتواند بوسیله حقوق قراردادها جلوگیری شده یا

 

اصلاح شود .

 

 

 

تفاوت اصلی میان حقوق قراردادها و حقوق رقابت غیر منصفانه این است که در

 

حقیقت حقوق در مقابل اهداف اولیه رقابت غیر منصفانه – اشتراکی و اجتماعی است

 

خلاصه حمایت از مصرف کننده در حالیکه حقوق قراردادها به دیگر سخن تعادل

 

منحصر به فرد و خاص منافع میان دو طرف ( یا بیشتر ) خیلی امری مرتبط است .

 

البته دو مفهوم می تواند دارای نقاط مشترک همرا ه با تبلیغات گمراه کننده باشد .

 

برای مثال امکان نفوذ انعقاد یک قراداد با توصیف خلاف واقع با وجود این پیشگیری

 

و ممانعت از فریب و اغفال به عنوان بخشی از حقوق رقابت غیر منصفانه که مبتنی

 

بر اصول است برای مثال هیچ توجهی به شخص تحت تأثیر نمی شود اما به نسبت به

 

متعارف بودن – موسوم بودن – نمونه ای از یک شخص عاقل ،  مطلع و مصرف کننده با احتیاط و ملاحظه کاراین امر نشان می دهد که حمایت در مقابل رقابت غیر

 

منصفانه یک تقدم است که فقط پس از توازن منافعی که ممکن است شامل یک اصلاح

 

مبتنی بر منافع کلی عمومی در عملکرد خوب یک رقابت اعطا گردد اجرای این

 

امری می تواند هم چنین مجموعه ای از مسئولیت باشد در حقوق قرادادها ارزشیابی

 

اغفال انحصارا از نقطه نظر اینکه آیا عدم درک مطلب بصورت خیلی خاص در

 

مورد بخشی از خریدار ( انعقاد قرارداد تحت تأثیر باشد ) بوده یا خیر ؟

 

اگر چه این درک عموما بصورت متعارف و موسوم است ( فقط درک عادی محاسبه)

 

متعارف بودن معرف منافع در ارتباط با طرفین قرارداد ارزش قضایی دیگر ( برای

 

مثال منافع عمومی ) بی ارتباط است و فاقد پیوستگی است و در چنین مواردی اجرای

حقوق شخصی و خودی را شامل می شود .

 

حمایت از مصرف کننده بوسیله حقوق رقابت غیر منصفانه مقرر گردیده است که

 

بنابراین نمی تواند بوسیله حقوق قراردادها جایگزین شد و یا بطور ساده بوسیله

 

ضرورت پیروی بر کمبود اطلاعات این امر حکایت از این دارد که نه فقط حقوق

 

رقابت غیر منصفانه نه در کشورهای عضو بلکه در دستورالعمل رویه های تجاری

 

غیر منصفانه – حمایت انحصاری برای مصرف وجود دارد به استثنای حقوق قرارداد

 

مصرف کننده از حیطه یا محدودی اجرایی آن( به بخش 3 نگاه کنید )4-حقوق مصرف کننده به شخص ذی نفع ،  حقوقی نظیر : حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم و بی عیب ، حق ایمنی ، حق برخورداری از اطلاعات کامل و حق برخورداری از حمایت دولت اعطا میکند .انعکاس این اهداف در مواد 2 و 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 15/7/88 مشاهده می گردد .

نظرات

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت