تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - حقوق رقابت غیر منصفانه بخش دوم -شبه جرم

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

حقوق رقابت غیر منصفانه بخش دوم -شبه جرم

 

بخش نخست . ملاحظات تاریخی

 

اصطلاح (( رقابت غیر منصفانه )) در ابتدای امر تنها به صورت خاصی از حقیقت

 

که شامل رفتار اقتصادی و شغلی که قادر به متقاعد ساختن شرایط عمومی پذیرفته

 

شده انصاف نیست تعریف می شد ( رقابت غیر منصفانه در ابتدای امر بدون در نظر

 

گرفتن انصاف تعریف می شد )

 

در اینجا اصطلاح (( رقابت )) نباید بصورت خیلی مضیق در نظر گرفته شود .

 

هم چنین شامل فعالیت های  فروش ناشی از انحصار گرایی است که رقیبی ( در این

 

بین ) وجود ندارد .

 

پیش شرط نخستین این است که رفتار نباید جنبه خصوصی یا اجتماعی یا سیاسی

 

داشته باشد بلکه باید اقتصادی ( بازرگانی _ تجاری ) باشد با وجود این هنوز هم

 

خیلی گسترده است .

 

اشکال مختلف گسترده ای از رفتار غیر منصفانه ( تجاری ) وجود دارد اما نام گذاری آنها کم  است .

 

توافق بر سر تثبیت قیمت که منجر به ناامن شدن تولیدات در بازار خواهد شد نادیده

گرفتن تعهدات قراردادی گسترش شایعه در بین رقبا – تجاوز یا تعدی به اختراع

 

دیگری – حملات پی در پی _ ناخواسته به ایمیل مشتری _ یا تجاوز گمراه کننده

 

قطعا جز موارد غیر منصفانه است .

 

اما با این وجود کدام یک بوسیله حقوق رقابت غیر منصفانه پوشش داده می شود ؟

 

و متعلق به کدام یک از گزینش های حقوق نظیر حقوق مسئولیت مدنی ( شبه جرم )

 

حقوق مالکیت فکری _ حقوق قراردادها یا حقوق ضد رقابت می باشد[1]؟

 

این یک سوال سخت است . آشکارا مشخص است که حقوق رقابت غیر منصفانه تنها

 

بخشی از آنچه که به عنوان رویه تجاری غیر منصفانه در یک مفهوم وسیع است را

 

تنظیم می کند .

 

اگر یک کشور این امر شناخته شده باشد که مربوط یک گرایش حقوقی است تفاوت

 

باید در پایه ضوابط اضافی بوجود آید .

 

در گذشته – ملاک اصلی روابط تطبیقی بین طرفین به نظر می رسید با این وجود این

 

بحث امروزه بصورت خیلی مضیق تلقی می گردد چرا که فشار رقابت غیر منصفانه

 

بر دیگر شرکای بازار – به خصوص مشتریان و مسامحه  در منافع عمومی در  رابطه

 

با  رقابت انصاف است .

 

متعاقبا قانون گذاری تعدادی از کشورهای عضو صرفا بطور مستقیم بر خلاف رقابت

 

غیر منصفانه نیست اما نسبتا بصورت وسیعی در ارتباط با رویه های تجاری یا رفتار

 

عمومی بازار است . ما بقی کشورهای عضو کماکان در این تئوری – ارتباط سریع با

رقابت را نگه داشتند اما ضرورتهای وجودی بصورت افزایشی کم شده دلیل این امر

 

یک امر تاریخی است . حقوق برخلاف رقابت غیر منصفانه است به طور عمیقی در

 

سیستم حقوقی ملی ریشه دارد که بطور نسبتا متفاوتی در کشورهای اروپایی تو سعه

 

یا فته است ( یا حداقل در گروهی از کشورها ) تأثیر این امر امروزه در حقوق رقابت

 

غیر منصفانه منعکس شده است .

 

1_شبه جرم ( مسئولیت مدنی غیر قراردادی )

 

اگر چه غیر ممکن نیست حقوق مصرف کننده[2]بر پایه اصول مسئولیت مدنی قرار

 

گیرد به نظر می رسد برخورد  سیستماتیک مشکلات در اکثر کشورها وجو داشته باشد .

 

دید گاه حقوق مسئولیت مدنی ، بنابر این بهتر می تواند بخشی از حمایت اعطاء شده

 

بر خلاف رقابت غیر منصفانه را توصیف نماید . برای مثال (( توافق مشروع ))

 

در مفهوم مضیق را شامل می شود . به سختی می توان توصیف کرد حمایت واقعی

 

اعطاء شده در اکثر کشورهایی که پا را از این فراتر  گذاشتند به خصوص اینکه حمایت

 

از مصرف کننده را شامل می شود یا حقوق اصلی بر خلاف رقابت غیر منصفانه  در

 

رویه بازار گسترش پیدا کرده است .

 

به هر روی بحث اصلی این است که در اکثر کشورهای عضو چنین راه حلی که

 

صرفا بر پایه اصول مسئولیت مدنی باشد تغییر شکل یافته  و دگرگون شده است .

 

اگر چه هنوز هم در اکثر کشورها حقوق رقابت غیر منصفانه در مسئولیت مدنی

 

ریشه دارد وبیشتر از این قادر به توضیح این شرط متعصبانه در حقوق رقابت

غیر منصفانه نیستیم .3-در حقوق ایران نیز مانند فرانسه قانون خاصی برای مقابله با رقابت غیر منصفانه وجود ندارد و برغم اینکه بند یک ماده 10 قانون الحاق ایران به اتحادیه عمومی پاریس ، ایران را ملزم به حمایت از دارندگان مالکیت صنعتی در برابر رقابت غیر منصفانه نموده اما قانون گذار ما قانون خاصی در این رابطه تصویب ننموده است و رویه قضایی نیز بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و اصول کنوانسیون پاریس و قاعده فقهی لاضرر حکم به جبران خسارت داده است .

4- این رشته حقوقی از نیمه دوم قرن بیستم جهت حمایت از مصرف کننده پدیدار گردید.این رشته در قلمرو مباحث تامین نفع اجتماعی و عدالت قراردادی و بیش از هر چیز در قرارداد بیع مطرح می شود .البته در موارد استثنایی  به مسئولیت مدنی غیر قراردادی  نیز مربوط  می شود . 

نظرات

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت