تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - حقوق رقابت غیر منصفانه بخش اول

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

 

(منظرنخست )

 

نظر اولیه : آیا حقوق رقابت غیر منصفانه[1] در اروپا وجود دارد ؟ ( آیا مفهومی تحت

 

عنوان حقوق رقابت غیر منصفانه وجود خارجی دارد ؟ )

 

عنوان (( حقوق رقابت غیر منصفانه _ در اتحادیه اروپا واعضای آن ))

 

نخست آیا در واقع حقوق رقابت غیر منصفانه وجود دارد ؟ و در ثانی اگر وجود دارد

 

نوع اروپایی آن به چه شکل است ؟

 

به پرسش نخست می توان بطور قطعی پاسخ داد .علی رغم اینکه  در تمام کشورهای

 

اروپایی توسعه ماشینیسم بر پایه اصول مبنی بر کنترل فعالیت های اقتصادی بر

 

محور انصاف شکل گرفته  است تفاوت در تمام این کشورها مشخص است .

 

در حقیقت در جزئیات با هم در اختلاف هستند . نگاه کنیم به بخش نخست در اداره

 

بازار که لزوما باید مبتنی بر منافع تمامی شرکا  براساس انصاف باشد و باید برخی از

 

قوانین این انصاف را تضمین نمایند . چنین نتیجه ای در متقاعد کردن مبانی عمومی

 

از سوی تمامی کشورها وجود ندارد .

 

مخالفت ، مربوط به واژه رقابت غیر منصفانه است که  آیا شامل رویه های بازار غیر

 

منصفانه است یا رویه  اقتصادی غیر منصفانه ؟

 

هر یک دارای مزیت و یا معایبی است . استفاده از واژه ی رقابت غیر منصفانه مبتنی

 

بر تمام حقایقی است در اصطلاح بین المللی و( اگر چه ضرورتا ) در اروپا از آن

 

استفاده می شود .

 

 1_anLaaterer wettbewerb  علاوه بر این اکثر دولت های عضو در خصوص

 

2_concarrence deLoyale                                                      (توافق مشروع )

 

3_ongeooeloofele  mededing

 

4_con petiza  desteal                ( رقابت بر مبنای سرقت )

 

5_concorrenza statie

 

صحبت کرده اند . در حالیکه فراموش نمی کنیم این حقیقت را که مفهوم حقوق رقابت

 

غیر منصفانه در سیستم حقوقی انگلیسی _ آمریکایی وارد نشده است . با این حال به

 

نظر می رسد که باید مفهمومی آشنا در اروپا باشد.در هر روی سوال ترمینولوژی نباید مورد اهمیت باشد.

 

به  نظر تفاوت مهم  و چشمگیری  در مفهوم  واژه رقابت غیر منصفانه و دیگر

 

 استفاده می شود . ECJاصطلاحات نباشد چنین اصطلاحی اغلب توسط

 

"معاملات تجاری منصفانه " یا اصطلاح (( رویه های تجاری

 

منصفانه مستقیما در  استفاده شده است .))

 

چه چیزی در پشت اصطلاح رقابت غیر منصفانه واقع شده است ؟

 

در این خصوص نظرات گوناگونی وجود دارد ( برای دیدن جزئیات بیشتربه بخش

 

نخست مراجعه کنند ) در اینجا ما صرفا به این نکته معطوف می گردیم که تعریف

 

قانونی بسیار مضیق است و صرفا مبتنی بر دلایل وابسته به اصطلاحات فنی وعلمی

 

است . چه چیز باعث شده است که در یک کشور ( حقوق رقابت غیر منصفانه )

 

براساس حقوق مسئولیت مدنی غیر قراردادی ( شبه جرم ) و بخشی از حقوق حمایتی

 

از مصرف کننده قانون گذاری شود[2] و در کشور دیگر خیر چه امری باعث شده است

 

که یک کشور عضو مکانسیم قانون گذاری دائمی را در این خصوص ترک کند ؟ و

 

چه چیزی باعث شده است که یک کشورعضو در صلاحیت این موضوع مقام عمومی

 

( دادستان ) بداند ؟ این موضوع نمی تواند یک عامل قطعی باشد .

 

چه موضوعی در برخورد بازار از انصاف وجود دارد ؟

 

اما در خصوص سوال دوم : آیا حقوق اروپایی رقابت غیر منصفانه وجود دارد یا

 

خیر ؟

 

به این مفهوم که یک مجموعه ی واحدی از قوانین وجود ندارد که علت گستردگی

 

دلایل گوناگون هنوز در سطح جوامع به انجام نرسیده است . با وجود این امر چه

 

چیزی است مقررات را انتخابی و گزینشی می کند .

 

اخیرا رویه قابل توجهی دراین خصوص بوجود آمده است . به خصوص اینکه دستور

 

العمل رویه های تجاری غیر منصفانه در سال 2005 به تصویب رسید . بنابر این اگر

 

چه دیدگاه تدریجی تا کنون نفوذ قاطع رقابت غیر منصفانه ی اروپایی را توجیه میکند.

 

حقوق رقابت غیر منصفانه در چارچوب مجموعه قواعد حقوقی قراردارد اما این

موضوع فراتر از حقوق ملتها یا ( حقوق داخلی کشورها ) است .

 

حقوق داخلی دارای اهمیت است هر چند که درچنین موقعیتی مجموعه ی حقوقی به

 

شروط یکسان قبلی از زبان منجر گردیده است . بطور مثال کشورهای عضو متن اصلی را بدون تغییر زیاد یا کم  پذیرفته اند .

 

(به عنوان اعلامیه تطبیقی )

 

مجامع قانون گذاری ضرورتا از شروط قانونی غیر مشخص استفاده می کنند که باید

 

معنای خاصی بوسیله دولت های عضو داد شود .

 

سوال در مورد چیست ؟ بطور مثال بی اعتبار کردن گمراه کردن عاجز کردن ( اذیت

 

کردن ) بستگی بسیار زیادی سنت حقوقی یا رسم حقوقی یا فرهنگ _ زبان شناسی و

 

وقایع تاریخی که در واقع دارای تفاوت اساسی است ،  دارد .

 

این یک فکر خام خواهد بود که تصور کنیم که ساختار چارچوب حقوقی ضرورتا به

 

یک مجموعه کامل و واحد در بین دولتها خواهد رسید و در بین 25 کشورعضو به

 

اجرا در خواهد آمد . تا زمانی که ملتهای مختلف با جوامع فرهنگی گوناگون وجود

 

دارد حقوق رقابت غیر منصفانه نیز در بین آنها متفاوت خواهد بود .

 

 امکان حذف نخواهد داشت . EJC وحتی توزان هماهنگی رویه قضایی در

 

( ممکن نخواهد بود ) در نقطه مقابل ممکن است این سوال مطرح شود که آیا این

 

تفاوت کلا باید در تحلیل نهایی حذف شود ؟

 

آنچه که مطلوب است حمایت از رقابت کنندگان و مشتریان و جریان آزاد کالا و عدم

 

محدودیت برای ارائه خدمات خواهد بود .

 

ازاین جهت که هر شخصی در ارتباط با رفتار بازار و و انصاف در اروپا این توصیه

 

 که مبتنی بر اصل آزادی است _ حقوق رقابت بسیار EJC شامل رویه قضایی در

 

جالب توجه دولتها _ در حالیکه در ارتباط با جوامع حقوقی با وجود این چهره و

 

ترکیب خاص خود را حفظ کرده اند .

 

سوء تفاهم در تمام موارد فوق از جایی ناشی خواهد شد که اگر یکی از بر آمدها را بر

 

دیگری متمرکز کنیم .

 

بنابر این هر شخصی که فقط برای مثال موقعیت یک سطح ( کشور ) اروپایی را در

 

نظر بگیرید از کشف آن متعجب خواهد شد که (( پرونده های رقابت غیر منصفانه

 

در عمل تا حدود زیادی متفاوت حل می گردد . ))

 

برای مثال – سوئد – لهستان – بریتانیای کبیر یا فرانسه. هر شخصی که حقوق

 

رقابت غیر منصفانه سوئد – لهستان – بریتانیا یا فرانسه را صرفا در نظر بگیرد

 

در فهم آن با شکل مواجه خواهد شد چرا که امروزه حداقل بعضی از حقوق

 

( کشورهای فوق ) براساس اصول و دستورالعمل های اروپایی پایه گذاری شده است

 

و متعاقب آن باید تفسیر صورت گرفته براساس حقوق جوامع فوق باشد بنابر این فقط

 

دو چیز با هم ترکیب شده است تا حقوق رقابت غیر منصفانه ی اروپایی را بوجود آورد

 

1_ نیاز کشورهای اروپایی 2_ قوانین کشورهای عضو بنابر این قصد ما این خواهد

 

بود که دو سطح را بررسی نماییم .

 

به این معنی که ملاحظات اصلی را در بخش اول بررسی خواهیم کرد توصیف

 

مختصری از نیازهای بین المللی عنوان خواهد شد که اولویت اول اروپا و بعد

 

حقوق بین الملل ( بخش دوم ) در بخش بعد در خصوص جزئیات حقوق جوامع

 

بررسی می شود –( بخش سوم ) مباحث موجود مورد پیروی 25 کشور عضو در

 

25 کشور عضو در خصوص حقوق رقابت غیر منصفانه ( بخش چهارم )1-مفهوم "حقوق رقابت غیر منصفانه" با مفهوم "حقوق رقابت " تفاوت اساسی و چشم گیری دارد به طور کلی حقوق رقابت غیر منصفانه با ویژگی های  حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها ، حقوق مسولیت مدنی و حقوق مصرف کننده و حقوق مالکیت فکری نزدیک بوده اما حقوق رقابت به منظور مبارزه با انحصار گرایی و عوارض اجتماعی آن با ویژگی های حقوق عمومی نزدیک می باشد .

                                                                                                                   

1- بطور مثال در حقوق فرانسه برای رقابت غیر منصفانه قواعد خاصی وضع نگردیده است و تحت  قواعد عام مسئولیت مدنی بحث میگردد. مطابق رویه قضایی فرانسه شخصی که اقدام به رقابت غیر منصفانه نموده است طبق قاعده کلی لزوم جبران زیان وارده مندرج در ماده 1382 قانون مدنی به جبران خسارت محکوم می شود .اما بلعکس آن در آلمان قانون خاصی در این رابطه وضع گردیده است چراکه دادگاههای این کشور زیر بار اجرای قانون مدنی در مورد عملیات غیر منصفانه نرفته و قانون گذار در سال 1909 ناگزیر به وضع قانون در این خصوص شد .

                                                                                                                   
طبقه بندی: حقوق تجارت و مالکیت معنوی، 

تاریخ : جمعه 30 آبان 1393 | 11:22 ق.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نقش اماره قضایی در عدالت قضایی
مباحث کاربردی -اجرای مهریه و چک در اداره ثبت
نمونه سوال اختبار -حقوق تجارت-ورشکستگی
نمونه سوال اختبار -حقوق مدنی-اجاره
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.