تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - حقوق رقابت غیر منصفانه بخش اول

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

حقوق رقابت غیر منصفانه بخش اول

 

(منظرنخست )

 

نظر اولیه : آیا حقوق رقابت غیر منصفانه[1] در اروپا وجود دارد ؟ ( آیا مفهومی تحت

 

عنوان حقوق رقابت غیر منصفانه وجود خارجی دارد ؟ )

 

عنوان (( حقوق رقابت غیر منصفانه _ در اتحادیه اروپا واعضای آن ))

 

نخست آیا در واقع حقوق رقابت غیر منصفانه وجود دارد ؟ و در ثانی اگر وجود دارد

 

نوع اروپایی آن به چه شکل است ؟

 

به پرسش نخست می توان بطور قطعی پاسخ داد .علی رغم اینکه  در تمام کشورهای

 

اروپایی توسعه ماشینیسم بر پایه اصول مبنی بر کنترل فعالیت های اقتصادی بر

 

محور انصاف شکل گرفته  است تفاوت در تمام این کشورها مشخص است .

 

در حقیقت در جزئیات با هم در اختلاف هستند . نگاه کنیم به بخش نخست در اداره

 

بازار که لزوما باید مبتنی بر منافع تمامی شرکا  براساس انصاف باشد و باید برخی از

 

قوانین این انصاف را تضمین نمایند . چنین نتیجه ای در متقاعد کردن مبانی عمومی

 

از سوی تمامی کشورها وجود ندارد .

 

مخالفت ، مربوط به واژه رقابت غیر منصفانه است که  آیا شامل رویه های بازار غیر

 

منصفانه است یا رویه  اقتصادی غیر منصفانه ؟

 

هر یک دارای مزیت و یا معایبی است . استفاده از واژه ی رقابت غیر منصفانه مبتنی

 

بر تمام حقایقی است در اصطلاح بین المللی و( اگر چه ضرورتا ) در اروپا از آن

 

استفاده می شود .

 

 1_anLaaterer wettbewerb  علاوه بر این اکثر دولت های عضو در خصوص

 

2_concarrence deLoyale                                                      (توافق مشروع )

 

3_ongeooeloofele  mededing

 

4_con petiza  desteal                ( رقابت بر مبنای سرقت )

 

5_concorrenza statie

 

صحبت کرده اند . در حالیکه فراموش نمی کنیم این حقیقت را که مفهوم حقوق رقابت

 

غیر منصفانه در سیستم حقوقی انگلیسی _ آمریکایی وارد نشده است . با این حال به

 

نظر می رسد که باید مفهمومی آشنا در اروپا باشد.در هر روی سوال ترمینولوژی نباید مورد اهمیت باشد.

 

به  نظر تفاوت مهم  و چشمگیری  در مفهوم  واژه رقابت غیر منصفانه و دیگر

 

 استفاده می شود . ECJاصطلاحات نباشد چنین اصطلاحی اغلب توسط

 

"معاملات تجاری منصفانه " یا اصطلاح (( رویه های تجاری

 

منصفانه مستقیما در  استفاده شده است .))

 

چه چیزی در پشت اصطلاح رقابت غیر منصفانه واقع شده است ؟

 

در این خصوص نظرات گوناگونی وجود دارد ( برای دیدن جزئیات بیشتربه بخش

 

نخست مراجعه کنند ) در اینجا ما صرفا به این نکته معطوف می گردیم که تعریف

 

قانونی بسیار مضیق است و صرفا مبتنی بر دلایل وابسته به اصطلاحات فنی وعلمی

 

است . چه چیز باعث شده است که در یک کشور ( حقوق رقابت غیر منصفانه )

 

براساس حقوق مسئولیت مدنی غیر قراردادی ( شبه جرم ) و بخشی از حقوق حمایتی

 

از مصرف کننده قانون گذاری شود[2] و در کشور دیگر خیر چه امری باعث شده است

 

که یک کشور عضو مکانسیم قانون گذاری دائمی را در این خصوص ترک کند ؟ و

 

چه چیزی باعث شده است که یک کشورعضو در صلاحیت این موضوع مقام عمومی

 

( دادستان ) بداند ؟ این موضوع نمی تواند یک عامل قطعی باشد .

 

چه موضوعی در برخورد بازار از انصاف وجود دارد ؟

 

اما در خصوص سوال دوم : آیا حقوق اروپایی رقابت غیر منصفانه وجود دارد یا

 

خیر ؟

 

به این مفهوم که یک مجموعه ی واحدی از قوانین وجود ندارد که علت گستردگی

 

دلایل گوناگون هنوز در سطح جوامع به انجام نرسیده است . با وجود این امر چه

 

چیزی است مقررات را انتخابی و گزینشی می کند .

 

اخیرا رویه قابل توجهی دراین خصوص بوجود آمده است . به خصوص اینکه دستور

 

العمل رویه های تجاری غیر منصفانه در سال 2005 به تصویب رسید . بنابر این اگر

 

چه دیدگاه تدریجی تا کنون نفوذ قاطع رقابت غیر منصفانه ی اروپایی را توجیه میکند.

 

حقوق رقابت غیر منصفانه در چارچوب مجموعه قواعد حقوقی قراردارد اما این

موضوع فراتر از حقوق ملتها یا ( حقوق داخلی کشورها ) است .

 

حقوق داخلی دارای اهمیت است هر چند که درچنین موقعیتی مجموعه ی حقوقی به

 

شروط یکسان قبلی از زبان منجر گردیده است . بطور مثال کشورهای عضو متن اصلی را بدون تغییر زیاد یا کم  پذیرفته اند .

 

(به عنوان اعلامیه تطبیقی )

 

مجامع قانون گذاری ضرورتا از شروط قانونی غیر مشخص استفاده می کنند که باید

 

معنای خاصی بوسیله دولت های عضو داد شود .

 

سوال در مورد چیست ؟ بطور مثال بی اعتبار کردن گمراه کردن عاجز کردن ( اذیت

 

کردن ) بستگی بسیار زیادی سنت حقوقی یا رسم حقوقی یا فرهنگ _ زبان شناسی و

 

وقایع تاریخی که در واقع دارای تفاوت اساسی است ،  دارد .

 

این یک فکر خام خواهد بود که تصور کنیم که ساختار چارچوب حقوقی ضرورتا به

 

یک مجموعه کامل و واحد در بین دولتها خواهد رسید و در بین 25 کشورعضو به

 

اجرا در خواهد آمد . تا زمانی که ملتهای مختلف با جوامع فرهنگی گوناگون وجود

 

دارد حقوق رقابت غیر منصفانه نیز در بین آنها متفاوت خواهد بود .

 

 امکان حذف نخواهد داشت . EJC وحتی توزان هماهنگی رویه قضایی در

 

( ممکن نخواهد بود ) در نقطه مقابل ممکن است این سوال مطرح شود که آیا این

 

تفاوت کلا باید در تحلیل نهایی حذف شود ؟

 

آنچه که مطلوب است حمایت از رقابت کنندگان و مشتریان و جریان آزاد کالا و عدم

 

محدودیت برای ارائه خدمات خواهد بود .

 

ازاین جهت که هر شخصی در ارتباط با رفتار بازار و و انصاف در اروپا این توصیه

 

 که مبتنی بر اصل آزادی است _ حقوق رقابت بسیار EJC شامل رویه قضایی در

 

جالب توجه دولتها _ در حالیکه در ارتباط با جوامع حقوقی با وجود این چهره و

 

ترکیب خاص خود را حفظ کرده اند .

 

سوء تفاهم در تمام موارد فوق از جایی ناشی خواهد شد که اگر یکی از بر آمدها را بر

 

دیگری متمرکز کنیم .

 

بنابر این هر شخصی که فقط برای مثال موقعیت یک سطح ( کشور ) اروپایی را در

 

نظر بگیرید از کشف آن متعجب خواهد شد که (( پرونده های رقابت غیر منصفانه

 

در عمل تا حدود زیادی متفاوت حل می گردد . ))

 

برای مثال – سوئد – لهستان – بریتانیای کبیر یا فرانسه. هر شخصی که حقوق

 

رقابت غیر منصفانه سوئد – لهستان – بریتانیا یا فرانسه را صرفا در نظر بگیرد

 

در فهم آن با شکل مواجه خواهد شد چرا که امروزه حداقل بعضی از حقوق

 

( کشورهای فوق ) براساس اصول و دستورالعمل های اروپایی پایه گذاری شده است

 

و متعاقب آن باید تفسیر صورت گرفته براساس حقوق جوامع فوق باشد بنابر این فقط

 

دو چیز با هم ترکیب شده است تا حقوق رقابت غیر منصفانه ی اروپایی را بوجود آورد

 

1_ نیاز کشورهای اروپایی 2_ قوانین کشورهای عضو بنابر این قصد ما این خواهد

 

بود که دو سطح را بررسی نماییم .

 

به این معنی که ملاحظات اصلی را در بخش اول بررسی خواهیم کرد توصیف

 

مختصری از نیازهای بین المللی عنوان خواهد شد که اولویت اول اروپا و بعد

 

حقوق بین الملل ( بخش دوم ) در بخش بعد در خصوص جزئیات حقوق جوامع

 

بررسی می شود –( بخش سوم ) مباحث موجود مورد پیروی 25 کشور عضو در

 

25 کشور عضو در خصوص حقوق رقابت غیر منصفانه ( بخش چهارم )1-مفهوم "حقوق رقابت غیر منصفانه" با مفهوم "حقوق رقابت " تفاوت اساسی و چشم گیری دارد به طور کلی حقوق رقابت غیر منصفانه با ویژگی های  حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها ، حقوق مسولیت مدنی و حقوق مصرف کننده و حقوق مالکیت فکری نزدیک بوده اما حقوق رقابت به منظور مبارزه با انحصار گرایی و عوارض اجتماعی آن با ویژگی های حقوق عمومی نزدیک می باشد .

                                                                                                                   

1- بطور مثال در حقوق فرانسه برای رقابت غیر منصفانه قواعد خاصی وضع نگردیده است و تحت  قواعد عام مسئولیت مدنی بحث میگردد. مطابق رویه قضایی فرانسه شخصی که اقدام به رقابت غیر منصفانه نموده است طبق قاعده کلی لزوم جبران زیان وارده مندرج در ماده 1382 قانون مدنی به جبران خسارت محکوم می شود .اما بلعکس آن در آلمان قانون خاصی در این رابطه وضع گردیده است چراکه دادگاههای این کشور زیر بار اجرای قانون مدنی در مورد عملیات غیر منصفانه نرفته و قانون گذار در سال 1909 ناگزیر به وضع قانون در این خصوص شد .

                                                                                                                   

نظرات

:: پنجشنبه 6 آذر 1393 01:31 ب.ظ

سلام وبلاگت عالیه!
حتما براش خیلی زحمت میکشی!
میخوام بهت یه برنامه معرفی کنم که کار تو رو راحت تر کنه.
این برنامه به طور اتوماتیک که اجرا میشه به وبلاگت وارد میشه و برات پست ارسال میکنه.
این پست ها از وبلاگ های بروز شده و سایت های بزرگ انتخاب میشه.
یعنی هرروز وبلاگت آپدیت میشه بدون اینکه کاری انجام بدی.
در هر روز میتونه تا 100 تا پست ارسال کنه که هیچکدام تکراری نیست.
بانک پست این نرم افزار در حال حاضر حدود 300000 پست داره و هر روز آپدیت میشه.
در ضمن میتونی موضوع پست ها رو هم خودت انتخاب کنی. تنوع موضوعاتش خیلی زیاده مثل علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سرگرمی، موزیک و صد ها موضوع متنوع دیگه .
با بروز شده اتوماتیک وبلاگت آمار بازدیدت هم خیلی میره بالا.
همچنین میتونی پست های مورد علاقه ات رو توش ذخیره کنی و بهش زمانبندی ارسال بدی تا بفرسته.
قیمتش ماهانه فقط 5000 تومانه.اگه سه ماه بخری میتونی همیشه رایگان استفاده کنی.
تو میتونی اول با نسخه آزمایشی تست کنی که کار میکنه و وقتی مطمئن شدی ، بخری.
برای دانلود نسخه آزمایشی به وبلاگم بیا.
www.mihanautopost.rozblog.com
www.mihanautopost.mihanblog.com
ورژن دو منتشر شد!
اگه سوالی یا مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن.
فعلا خدانگهدار!

:: جمعه 30 آبان 1393 10:38 ق.ظ

تراوین استار بازی آنلاین اینترنتی با 5 نژاد برتر دنیا ایرانیان / مغول ها / روم ها / گول ها / توتن ها

برترین بازی سال های 2012 / 2013 / 2014

با جوایز نقدی و میلیونی

http://TRA-STAR.IR

:: جمعه 30 آبان 1393 10:36 ق.ظ

سلام خسته نباشید ... سایت زیبایی دارید اگر برای سایتتون نیاز به بنر داشتید برای تبلیغات در سایت های دیگر یا تبادل بنر... من طراح بنر هستم با کم ترین قیمت بنر گیف و فلت طراحی میکنم.. اینم تعرفه هام:
468*60

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت