تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نمونه لایحه ساخت کانال تلگرام و نشر اکاذیب

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

نمونه لایحه ساخت کانال تلگرام و نشر اکاذیب

 

ریاست محترم شعبه .........دادگاه کیفری2شهر.......

با سلام

احتراما اینجانب سید مهدی رفوگر  بوکالت از مشتکی عنهم در کلاسه پرونده 931613  
مطالب زیر را به اسحضار عالی می رساند :

مقدمه

اول – از ورود اضطراری به موارد ماهوی قرار صادره  و پرونده‌ی مربوطه، به علت عدم اعتنای دادیار محترم  به سخنان و دفاعیات موکل اینجانب ، عذر می‌خواهم. دادیار محترم با خودداری از استناد و رد یا قبول دلایل موکل  ، ظاهراً اقدام به صدور قرار، بر وفق ادعای واهی و بدون دلیل شاکی و وکیل ایشان  نموده  و حتی ادبیات قرار هم، ادبیاتی  فاقد محتوای حقوقی می‌باشد و بدین ترتیب وجه ی قانونی انشاء قرار صادره  مخدوش گردیده است.

دوم –قرار صادره  حدود شرطی نسبت به انتساب جرایم گوناگون به متهم قائل نشده و بدون هرگونه نقد و استنادی در رد یا قبول مواضع و دفاعیات موکل  صادر شده است ،  که در ادامه به بیان آن میپردازم .

 

1- دادیاری محترم شعبه ..... دادیاری شهرستان ..... حسب ادعای واهی و فاقد دلیل و مستند ،  شاکی و وکیل ایشان به صرف ادعای تشکیل گروه در فضای مجازی و تشکیل دو گروه به نام های ((جوانان  )) و (( ن ا )) در کانال تلگرام موکل را به اتهامات غیر واقعی تحت تعقیب قضایی و کیفر خواست قرارداده است. استناد دادسرا به گزارش پلیس فتا و استناد به گواهی 

گوهان و سایر دلایل به چندین جهت فاقد شرایط قانونی لازم  می باشد. در این خصوص ضمن پوزش از وقت شریف دادگاه محترم که به ناگزیر و ناشی از لوایح طولانی و متعدد  وکیل شاکی است که مرتبا یک مطلب را به اشکال گوناگون و به منظور منحرف ساختن مسیر پرونده از جریان اصلی خود و سراسر پر از مغالطه کاری و تفسیر سوفسطایی از مطالب و واقعیات حاکم بر پرونده موجود است ، به ارائه دفاعیات خویش می پردازم .شاکی و وکیل ایشان متاسفانه  با طرح اتهامات  ناموجه  و فرافکنی و اتخاذ روش :  " دست پیش میگیرد که پس نیفتد " سعی در ایجاد محکومیت موکل دارد ، اما در حقیقت ، واقعیت چیز دیگری است  و آنچه که تا کنون عنوان شده برعکس جلوه دادن امر و واقعیات موجود بوده است :

الف)ادعای شاکی و وکیل ایشان فاقد دلیل است :

شاکی در متن شکایت اولیه خود و برگ اظهارات شاکی در ابتدای  امر،  شخص یا اشخاص ناشناسی را عنوان نموده است که این موضوع بیانگر اطمینان قلبی و واقعی وی بوده اما به یکباره در صورتجلسه مورخ 24/4/95 با کمک همراه خود آقای سعید  و تحریک نامبرده و ارائه اطلاعات نادرست از سوی نامبرده انگشت اتهام را از روی بی توجهی و عدم اطلاع از مباحث و مسائل عنوان شده  به سوی موکل  میبرد(صورتجلسه را آقای سعید هم امضا نموده و مشخص نیست که سمت ایشان در جریان دادرسی چیست ؟ ) و حتی در صورتجلسه فوق شاکی قید فرموده که ((من عضور هیچ کدام از کانال ها نبودم و عمده این پیام ها را آقای سعید  برایم ارسال نموده است ))  و پس از این موضوع متاسفانه وکیل محترم ایشان مسیر پرونده را تغییر داده و با ارائه عرایض متناقض و نافی یکدیگر (عمدتا بر پایه مغالطه کاری )  برسر راه  باریک و ظریف اجرای عدالت مانع تراشی می کند . در حقیقت هر گونه توجیه  و حاشیه پردازی  و ایجاد هر گونه  انحراف ذهنی از ناحیه  وکیل شاکی  غیر موجه بوده و نهایتا چهره عدالت قانونی را مخدوش می نماید.وکیل شاکی در لایحه تشریح شکوائیه و ادله ، ادعا نموده است که موکل دو کانال به نلم های ((جوانان )) و (( ن ا)) تاسیس نموده است و از موسس بودن کانال خود پرده برداشته است !!!!!!. به موجب هیچ ادله و دلیل قاطع و محکمی این امر ثابت نشده است و فقط به متن پیام تلگرام استناد شده است اولا که اگر به متن بالای پیوست شماره یک ، دو و سه  توجه شود،  قید شده است ((اصغر )) این موضوع این در حالیست که وکیل محترم شاکی در متن لایحه ادعا نموده که موکل کانال تلگرام  موصوف را ایجاد نموده است در حالیکه اگر متن در کانال مربوطه بود باید قید می شد ((کانال ج ))یا ((ن ا)) ثانیا  موضوع مهم و اساسی این مطلب است  که در کانال تلگرام هر شخصی حتی بدون داشتن شماره تلفن و ایجاد یک کانال جعلی و موهوم میتواند به نام اسامی و اشخاص مختلف کانال و گروه بسازد و مطلب و مطالب از طرف هر شخصی با هویت واقعی و حقیقی یا هویت جعلی یا غیر واقعی  که خواست در آن منتشر نماید . در این خصوص به پیوست لایحه طریقه ساخت ، هویت و شناسه جعلی حتی بدون داشتن شماره تلفن تقدیم میگردد.دلیل مدعا نیز نامه پلیس فتا است که به صراحت قید نموده که قادر به تشخیص موسس کانال های موصوف نبوده و هیچ دلیلی مبنی بر انتساب ساخت کانال و انتشار مطالب از سوی موکل وجود ندارد .در این خصوص هر چند که این موضوع روشن و واضح است تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در خصوص موضوع برای کشف حقیقت و واقعیت مورد استدعا می باشد . موکل اینجانب در دو مرحله در تحقیقات مقدماتی مورد باز جویی قرار گرفته است ، در هیچ یک مراحل دلیلی مبنی بر انتساب اتهام وارده وجود ندارد در این خصوص نه تنها هیچ دلیل قاطع و محکمی وجود ندارد بلکه تمامی مستندات و ادعا مظرح شده از طرف شاکی و وکیل وی دلالت بر انتساب جرم به موکل نیست لذا

با عنایت به قاعده فقهی « درء »  تدرء الحدودبالشبهات و اصل برائت  وقتی در امورکیفری  شبهه ای باشد اصل رابر عدم انجام میگیرندواین درحالیست که درمانحن فیه هیچ ادله مثبتی  دربین نیست                                   

بنابراین به موجب اصل 37 قانون اساسی وهمچنین ماده2 قانون مجازات اسلامی وهمچنین ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به عدم تحقق عنصر مادی  جرم  تقاضای صدور حکمی شایسته مبنی بر برائت موکل از جرم انتسابی مورد استدعاست.

 

ب ) عدم اعتبار شهادت شهود

شهود تعرفه شده توسط شاکی  گذشته از اینکه اطلاعات نادرستی را شهادت داده اند اظهارات  هیچ یک حاصل مشاهده شخصی و مستقیم  آنها نبوده است و نسبت به امری شهادت داده اند که واقعیت حقیقی ندارد و نسبت به یک امر غیر واقعی شهادت داده اند .نکته جالب توجه این موضوع است هنگامی که تاسیس کانال و انتشار مطلب از طرف موکل اثبات نشده و این کار را هم،  هر شخصی دیگری که دشمنی با موکل داشته باشد میتواند انجام داده باشد لذا شهادت دادن بر این موضوع به هیچ وجهی نمیتواند مورد قبول و پذیرش واقع گردد.شهود تعرفه شده یا به عبارت بهتر مطلعین  هیچ یک  اشاره ای  به اینکه دیده باشند که موکل کانال های موصوف را ایجاد و مطالب را انتشار داده باشد  و  مستقیما تمام امور فوق را  مشاهده نموده باشند ، ننموده اند و صرفا بر اساس حدس و گمان و اطلاعاتی که اشخاص دیگر که اتفاقا سابقه درگیری و دشمنی با موکل داشته اند ،  اقدام به اداء شهادت نموده اند و هم چنین هیچ یک به تاسیس کانال های موهوم مورد ادعا و مطلب منتشر شده توسط موکل   اشاره ای ننموده اند  . شهود تعرفه شده علاوه بر اینکه فاقد شرایط لازم قانونی (بند 5-6-7 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری )  برای اداء شهادت می باشند و دارای موارد جرح هستند ،  مفاد اظهارات گواهان نیز  دلالت بر مشاهده شخصی و مستقیم آنها نیست ،  بلکه ناشی از خیالبافی  و حدس و  گمان آنها می باشد . مصداق شهادت شهود این است که یک نفر سند جعل نماید و سند را نزد شهود ببرد ، بعدا شهود در دادگاه در خصوص مفاد سند جعلی شهادت دهند در مانحن فیه نیز دقیقا چنین اتفاقی افتاده است دو کانال موهوم و غیر واقعی ساخته شده و مطالبی از طرف شخص یا اشخاص ناشناسی منتشر شده و با ترفند ، به موکل انتساب داده شده است که تمامی کانال های مورد ادعا هیچ ارتباطی به موکل نداشته و مطالب منتسب به موکل نیز کاملا غیر واقعی و جعلی و ساختگی می باشد .البته هم چنان که شاکی در متن شکوائیه و برگ اظهارات شاکی عنوان نموده شخص یا اشخاص ناشناس  ما نیز انگشت اتهام را به سوی کسی نمی بریم چراکه این امر هم از نظر شرعی گناه محسوب میشود و هم از نظر قانونی تا زمانی که اطمینان قطعی  به امری وجود نداشته باشد تهمت ناروا  محسوب شده و مجازات دارد .

تصمیم اتخاذی  در دادسرا  موافق با واقعیات امر وقانون نیست بلکه با توجه به مسائل موجود ، تفسیر شخصی ، غیر علمی و خلاف موازین حقوقی توسط شاکی  وکیل ایشان  بر واقعیات پرونده است چرا که همانگونه که توضیح داده شد ادعای ساخت کانال های مربوطه توسط موکل و انتشار مطالب انتسابی کاملا واهی بوده و شهادت شهود نیز بریک  امر غیر واقعی می باشد .  جای هیچ شک و شبه ای وجود ندارد که موکل اینجانب کانال های موصوف را ایجاد ننموده و مطالب انتشار شده از طرف موکل نبوده و شهادت شهود نیز از پایه و اساس نادرست می باشد  .لذا با عنایت به روشن بودن واقعیت امر لذا تقاضای  صدور حکم مبنی بر برائت موکلین  مورد استدعا می باشد .

ج) عدم توجه به تحقیقات محلی توسط نیروی انتظامی

اگر به گزارش کلانتری دقت شود مشخص میگردد که تمام اتهامات انتسابی از پایه و اساس ساختگی و جعلی می باشد. اینک به قسمتی از گزارش اشاره میگردد : (( ...درگیری لفظی از آنها ندیده ایم –افردی متشخص و با فرهنگ بوده و بی ادبی از او ندیده ایماز کلمه ابوالشیطان سوال شد که اظهار بی اطلاعی کردن – در فضای مجازی شنیده ایم که مسائلی بوده ولی از طرف اببوده یا نه اظهار بی اطلاعی کردن ...))  اگرچه موکل با شاکی اختلاف نظر دارد اما  این امر به هیچ وجه دلیل انتساب جرائم مذکور به موکل نمی باشد چه بسا که  اشخاصی که از این اختلاف سلیقه مطلع هستند چنین جریاناتی بوجود آورده و قصد تخریب چهره موکل را دارند .از تحقیق محلی نیز کاملا مشخص و مبرهن است که موکل فردی متشخص و با ادب بوده و چنین وصله های ناجوری به او نمی چسبد.

تکمله واستدعا

ریاست محترم دادگاه ،آنچه لازمه گفتن بود گفته شد وامید است آنچه لازمه وظیفه خطیردفاع ازموکل بوده نیزانجام شده باشد.ازخداوندمتعال مسألت داریم که خودحق راآنچنان که هست بنمایاند وضمیرحاکم محترم رابه سوی آن هدایت فرماید و استعانت ما از خداوند بزرگ نیزبه این سبب است که اوحاکم برعقل ما و دلهای ماست.

قضاوت ، همه بر استنباط قاضی استواراست که موضوع را استنباط و حکم را استخراج می کند.علم ویقین ، ظن وگمان ، شک وتردید ، وهم وخیال ، که بی اختیار برنفس انسان چیره میشود.خبری را برای چند نفرهریک جداگانه بگویید؛سپس باورشنونده گان را بیازمائید.آنکه بسیار خوش باور و دل او با خبر هماهنگ است بدون تأمل ،برصحت خبریقین می کندو آن کس که سخت باوراست وخبربرای اودلپذیرنیست، بی مطالعه خبر راتکذیب وقاطعانه آن را نفی می کند.

 

لیکن قاضی محترم بدور از افراط و تفریط فوق دلایل وآثارونشانه های اخباروحوادث را بررسی وباسنجش قوت وضعف ادله وقرائن تلاش درکشف حقیقت نموده وچنان مسلط است که بر خلاف زودباوران به اندک قرینه گناه متهمان را نمی پذیرد.

          لذا نظر به مطالب معنونه با اغتنام از فرصت وضمن ابراز تعذر ازتطویل لایحه وتشکر از حوصله ای که جهت مطالعه لایحه حاضر مصروف فرمودید ، وباحفظ مقدمات فوق ، وباعنایت به موارد معروضه وایرادات متقن ومشروح که ثابت گردیدکه قرارمجرمیت وکیفرخواست بدلیل این بوده که به اظهارات واعلامات موکل توجه نشده ، تقاضای صدور حكم شایسته را از محضر آن عالی مقام خواستارم.

نظرات

:: یکشنبه 4 تیر 1396 03:21 ب.ظ

خیلی دوست دارم تبادل لینک داشته باشم.بهم سر بزن اگه خوشت اومد تبادل انجام بده

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت