تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی جعل کلاهبرداری انتقال مال غیر

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی جعل کلاهبرداری انتقال مال غیر

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان 

با سلام

احتراما بوکالت از جانب آقای میثم  و اکبر    در اعتراض به دادنامه شماره300700402

موضوع پرونده کلاسه950صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو ...که موکل به تحمل  8سال  حبس مشدد  و جزای نقدی   محکوم گردیده اعتراض خود را به وجه قاطع به شرح ذیل به استحضار می رسانم و استدعای بذل توجه خاص و تجدید نظر در حکم صادره و اجرای عدالت  را دارم:  

شاکی پرونده با طرح اتهام ناموجه  و فرافکنی و اتخاذ روش :  " دست پیش میگیرد که پس نیفتد " سعی در ایجاد محکومیت موکل دارد .اما در حقیقت واقعیت چیز دیگری است  و آنچه که در دادگاه عنوان شده برعکس جلوه دادن امر و واقعیات موجود بوده است

 تصمیم اتخاذی  دادگاه موافق با واقعیات امر وقانون نیست بلکه با توجه به مسائل موجود ، تفسیر شخصی ، غیر علمی و خلاف موازین حقوقی توسط شاکیان بر واقعیات پرونده است جای هیچ شک و شبه ای وجود ندارد که موکل اینجانب مرتکب هیچ گونه کوتاهی و قصوری  در این باره نشده است.لذا با عنایت به روشن بودن واقعیت امر و با توجه به اینکه دلایل موکل تا کنون ارایه نگردیده است لذا

 تقاضای  نقض دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد

شاکی پرونده با ارائه عرایض متناقض و نافی یکدیگر برسر راه  باریک و ظریف اجرای عدالت مانع تراشی می کند . در حقیقت هر گونه توجیه  و حاشیه پردازی  و ایجاد هر گونه  انحراف ذهنی از ناحیه شاکی  غیر موجه بوده و نهایتا چهره عدالت قانونی را مخدوش می نماید.

اولاً : صرفا یک کپی و ارایه آن به مرجع قضایی دلالت بر انتساب جرم جعل  به موکلین  وجود ندارد. ثانیا به استناد آرای پیوست لایحه، بزه جعل و استفاده از سند مجعول به موجب ماده 523 قانون تعزیرات، مستلزم کشف یا وجود سند مجعول می باشد که این سند در حال حاضر به دلایل مذکور در پرونده در اختیار موکل ،آقای میثم  نمی باشد و از این رو بدون وجود اصل سند محکومیت موکلین به جرم جعل و استفاده از سند مجعول فاقد وجاهت قانونی می باشد.

 به موجب نظریه کارشناسی 3 نفره به صراحت در بند 2 بصراحت بیان شده* به علت عدم ارایه اصول اسناد اظهارنظر کاملا مستدل و اطمینان بخشی نمیتوان ارایه نمود* که از اینرو و هم چنین به استناد اصل براِئت و قاعده فقهی دراء مستند به ماده 120 قانون مجازات اسلامی هر گاه وقوع جرم مورد تردید واقع شود جرم ثابت نمیگردد.

ثانیاً : در این پرونده هیچ گونه دلیل و مدرکی معتبر دال بر انتساب جرم مذکور و سایر جرایم وجود ندارد. بر فرض محال که جرمی صورت گرفته باشد(که بنا به دلایل ارایه شده جرمی ارتکاب نیافته است)  با توجه به تاریخ قولنامه ها مورخه های 1360،1375و1387 به استناد ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع جعل و استفاده از سند مجعول مشمول مرور زمان می باشد.

   بدین ترتیب رای  صادره صرف نظر از اینکه قابل انتساب به موکل نیست و دلیلی مبنی بر آن وجود ندارد  اساساً صحیح نبوده و اشتباه می باشد و استدلال دادگاه بدوی در رد این موضوع نیز کاملا مغایر اصول فقهی و حقوقی در صورتیکه شک داشته باشیم که تاریخ وقوع جعل چه تاریخی است مسلما باید تاریخ  را استصحاب نمود و با توجه اصل عدم نمیتوان تاریخی را که ثابت نشده فرض نمود  و نکته جالب اینکه در صوزتیکه دادگاه تاریخی را فرض نموده باشد (که به هیچ وجه نمیتواند با توجه به اصل استصحاب و اصل عدم چنین فرضی را در نظر بگیرد ) چه تاریخی را در نظر گرفته است ؟! علاوه بر این موضوع در جایی که شک و شبهه در وقوع جرم  وجود داشته باشد و قدر متیقنی بدست نیاید با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم به موضوع جرم قطعا و حتما مشمول  مرور زمان میگردد.

عدم اعتبار مدارک استنادی دادسرا و دادگاه   

در این پرونده جهت صدور قرار  به موارد زیر استناد شده است:   

شکایت شاکی خصوصی : لازم به ذکر است که منظور قانونگزار از مستدل بودن رأی در ماده 214 ق.آ.د.ک شکایت شاکی نمی باشد. شکایت شاکی صرفاً شرط لازم برای شروع رسیدگی در برخی از جرایم می باشد که ممکن است این شکایت کذب یا واقعی باشد. پس استناد به شکایت شاکی دلیل بر مستدل و مستند بودن رای نیست..

نظریه کارشناسی که قبلا در خصوص آن توضیح داده شد.و نظریه نمیتواند مبنا قرار گیرد .چراکه قید شده * به علت عدم ارایه اصول اسناد اظهارنظر کاملا مستدل و اطمینان بخشی نمیتوان ارایه نمود..

ـ  عدم توجه  به دلایل ابرازی

در این پرونده به مانند بندهای قبل، دادسرا  و دادگاه بدوی  به دلایل ابرازی موکل و نیز دلایل موجود در پرونده توجهی ننموده است. همانطور که عنوان شد دلایلی بر له موکل وجود دارد که مورد عنایت واقع نشده است. همچنان که به اظهارات موکل کوچکترین التفاتی نشده است.

هم چنین اتهام دیگر موکل انتقال مال غیر می باشد اولا شاکیه بزه انتقال مال غیر یکسال قبل از شکایت قولنامه را فسخ نموده است و از اینرو حق شکایت علیه نامبرده را ندارد.

ثانیا موکل به موجب اقدامات شورای حل اختلاف حوزه........ و واحد اجرای احکام سند ملک به نام وی تنظیم گردیده و به استناد همین سند ملک به شاکیه  انتقال پیدا نموده است لذا بزه انتقال مال غیر بواسطه اینکه در زمان فروش مال موکل طی سند رسمی  قانونا مالک بوده و در زمان فروش،  ملک به نحو صحیح و قانونی به شاکیه انتقال یافته است لذا تصور وقوع بزه انتقال جرم عقلا محال و غیر ممکن است این موضوع به موجب رای شماره .....................شعبه...............دادگاه عمومی حقوقی  بابت اعسار از پرداخت محکوم به توسط قاضی محترم پرونده احراز شده است و بر حسب رای صادره " بر حسب استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک خواهان  مالکیت پلاک ثبتی دارد لذا دعوی موکل در اعسار از پرداخت محکوم به همین اتهام ناموجه انتقال مال غیر ثابت نمیگردد.

لذا نمیتوان از یک جهت استدلال نمود که موکل مالکیت ندارد  بنابراین فروش مال غیر نموده باشد و از طرف دیگر در دعوی اعسار به مالکیت وی استناد نمود .این تصمیمات در تعارض یکدیگر بوده و کاملا مغایر اصول حقوقی می باشد .هم چنین محکومیت موکل به رد مال به مبلغ دویست ملیون تومان  نیز با توجه به اقدام حقوقی شاکی و صدور حکم قطعی سالبه به انتفای موضوع است .

    در مجموع با عنایت به دفاعیات مذکور در سطور قبل و با توجه به وضعیت تاسف انگیز جریان این پرونده استدلالات غیرواقعی، استناد نادرست عدم انتساب کوچکترین خطا به موکل و وضعیت شغلی و خانوادگی ایشان استدعا دارد که با در نظر گرفتن اصل وزین برائت و قاعده دراء ،رای شایسته و مناسب را در مورد موکل مقرر فرمایید.

ریاست محترم دادگاه اینک ،  بنا به وظیفه وکالتی خود انچه لازم بود و در توان داشتم در جهت احیای حقی که تضییح شده است به استحضار آن جناب که از شجاعت و شرافت حرفه ای در سطوح والا برخوردار هستید ، رساندم ، امالازمه احقاق حق در این مورد فقط دفاع و  روشنگری حقوقی اینجانب نیست بلکه دردرجه اول اعمال  و به کارگیری قانون توسط جنابعلی است . از توجهی که به عرایضم معطوف داشتید متشکرم.      

نظرات

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت